Befolkningspyramid

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Tysklands befolkningspyramid 2005
Kambodjas befolkningspyramid 2005

En befolkningspyramid används för att illustrera en befolknings åldersfördelning, det vill säga hur många människor det finns i olika åldrar, och vanligtvis även fördelad på kön. En befolkningspyramids form kan visa på om det varit krig eller katastrofer av en omfattning som påverkat folkmängden. Till exempel kan man i Tysklands befolkningspyramid se att det hände något på 1940-talet. Detta beror då förstås på andra världskriget. Befolkningspyramiderna kan skilja sig mycket från land till land.

Innehåll

Befolkningspyramidens utveckling

I ett utvecklingsland är födelsetalen höga, men medellivslängden låg. Därför är en stor del av befolkningen barn, vilket leder till att bruttonationalprodukten förblir låg. Om landet utvecklas till ett industriland ökar andelen befolkning i arbetsför ålder vilket leder till att landet blir rikare. Ett land som varit industrialiserat länge får en stor mängd pensionärer vilket leder till stora kostnader för samhället.

Statistisk terminologi

Åldersfördelningen, som åskådliggörs i en befolkningspyramid, är med statistisk terminologi de relativa andelarna av olika demografiska ålderskohorter i en population.

Externa länkar

Se även

Personliga verktyg