Avgudadyrkan

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Avgudadyrkan, även ibland kallat idolatri, är en form av synd, främst inom monoteistiska religioner. Själva existensen av begreppet förutsätter att det finns en enda, sann gud, och att denne gud förväntar sig folkets tillbedjan och dyrkan, men att folket i stället väljer att tillbe andra gudar, avgudar, vilka antas vara verkliga eller inbillade, eller helt enkelt att folket ägnar för mycket av sin tid och uppmärksamhet åt annat än att dyrka sin gud.

Ett exempel på avgudadyrkan är berättelsen om guldkalven i Andra Mosebok kapitel 32.

Inom islam kallas tron på flera gudar Shirk och är den enda synd för vilken förlåtelse ej gives. För det mesta förekommer Shirk i dyrkan genom att dyrka någon annan än Allâh med Honom, eller tillägna honom någon form av dyrkan, som t.ex. att förrätta offer, ge löften, fruktan, hopp och kärlek. "Allâh utestänger den från Paradiset som sätter medhjälpare vid Allâh’s sida och Elden skall bli hans sista hemvist. För syndare finns inga hjälpare." (Koranen, Sûrat-ul-Mâ’idah 72), "Allâh förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill allting annat förutom det." (Sûrat-un-Nisâ’ 48), "Men det har uppenbarats för dig liksom för dina föregångare att om du sätter medhjälpare vid Allâh’s sida skall allt vad du har åstadkommit gå om intet." (Sûrat-uz-Zumar 65).


Personliga verktyg