Australiska språk

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Språkkarta där olika färger representerar olika språkfamiljer. Från väster till öster:

██ Nyulnyulanspråk

██ Bunabanspråk

██ Wororanspråk

██ Djeraganspråk

██ Djamindjunganspråk

██ Dalyspråk

██ Laragiyaspråk

██ Tiwi

██ Limilnganspråk

██ Umbugarla

██ Giimbiyuspråk

██ Yiwaidjanspråk

██ Gunwinggu

██ West Barklyspråk

██ Garawa plus några Tankicspråk och Pama-nyunganska språk

██ Pama-nyunganska språk plus några Tankicspråk

De australiska språken består av flera språkfamiljer och isolerade språk som talas och talats av Australiens aboriginer. Någon fullkomlig förståelse för relationerna mellan dessa språk finns för närvarande inte, men ansenliga framsteg har gjorts på området de senaste årtiondena.

De flesta av de australiska språken är utdöda eller utrotningshotade. Av de som har överlevt förs bara 10% vidare till den yngsta generationen. Detta beror till stor del på den systematiska process, vars avsikt var att utrota aboriginernas kultur och språk, som tidigare förts av Australiens regeringar, genom bestraffningar, tvångsförflyttningar, sterilisering och bortförandet av barn från sina familjer. Dessa ansträngningar har dock upphört, och västra ökenspråket (som talas i ökenområdena väst om Alice Springs), kala lagaw ya (som talas på Torressundöarna), samt några språk i norra Australien mår relativt bra. Tvåspråkig utbildning används med framgång i några samhällen; i ett fall nära Alice Springs var vita lärare tvungna att lära sig det lokala språket, och aboriginska föräldrar framförde klagomål om att deras barn inte lärde sig engelska i skolan. De största australiska språken har omkring 3000 talare.

De tasmanska språken, som normalt inte räknas till de australiska, dog ut innan särskilt mycket nedtecknats om dem.

Gemensamma egenskaper

De australiska språken utgör ett språkområde, sprachbund, som har mycket gemensamt i ordförråd och liknande ovanliga fonologier över hela kontinenten.

Ett drag som delas av många av språken är uppträdandet av så kallat svärmorsspråk, särskilda talregister som bara används i vissa släktingars närvaro. Dessa register har samma fonologi och grammatik som standardspråket, men ordförrådet är annorlunda och ofta väldigt begränsat. Vidare förekommer ofta språkliga tabun i samband med långa sorge- och initieringsperioder, något som har lett till uppkomsten av ett stort antal australiska teckenspråk.

Morfosyntaktiskt är många australiska språk ergativa.

Se även


Personliga verktyg