Amortering

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Jämförelse mellan rak amortering och annuitetslån: amortering och ränta respektive kvarvarande skuld.

Amortering, avbetalning på en skuld. Amortering gäller normalt delar av en skuld, men kan också avse hela skuldbeloppet. Beroende på låneform kan amorteringen ske på olika sätt. De vanligaste låneformerna är:

  • Amorteringsfritt lån är ett lån där hela skulden återbetalas vid löptidens slut. Inga avbetalningar sker under tiden.
  • Rak amortering innebär att amorteringsdelen är konstant vid varje betalningstillfälle. Utgiften minskar därför över tiden, allt eftersom kapitalskulden, och därmed räntan, minskar.
  • Annuitet. För ett annuitetslån erläggs ett konstant belopp för ränta och amortering tillsammans vid varje betalningstillfälle. Eftersom räntedelen av detta belopp minskar över tiden, i takt med att skulden avbetalas, ökar amorteringsdelen.

På grund av att den kvarvarande skulden inte minskar linjärt vid ett annuitetslån, då amorteringen ökar över tiden, blir de totala räntekostnaderna för hela lånets löptid något högre än vid rak amortering. Denna skillnad är dock liten vid korta löptider.

Fördelen med ett annuitetslån är att utgiften vid de första betalningstillfällena blir mindre än vid rak amortering. Denna skillnad blir tydligare för lån med längre löptider.

Innehåll

Se även

Referenser

Webbkällor

Tryckta Källor

  • Malmström, Sten; Iréne Györky, Peter A. Sjögren: Bonniers svenska ordbok, Albert Bonniers Förlag AB, Stockholm [1980] 2002, 8:e uppl. (svenska). ISBN 91-0-057704-9. 

Externa länkar

  • Räntekalkyl.se [1]
Personliga verktyg