Alveol

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Alveolen är den struktur i lungorna där gasutbytet med kapillärerna sker. Blodet som går genom kapillären avger genom diffusion sitt innehåll av koldioxid, medan syrgas spontant diffunderar över från alveolen till blodet. Alveolen är omgiven av alveolär vätska innehållande bl.a. vatten.

Alveolen är uppbyggd av två olika celltyper:

  • Typ I pneumocyter: Är en typ av skivepitel och utgör 95% av ytan i alveolen. Har ingen förmåga till celldelning. Dessa består av ett mycket tunt membran som möjliggör gasutbytet vid respiration.
  • Typ II pneumocyter: Klassificeras som kubiskt epitel. Har två funktioner; dels har den förmåga till celldelning varigenom nya Typ I pneumocyter kan bildas vid behov. Dels producerar typ II pneumocyter surfaktanter som minskar vattnets ytspänning så att alveolen inte kollapsar. Utan surfaktant skulle det behövas ett oerhört mycket högre tryck för att kunna vidga lungan.

Små alveoler där ytspänningen är stor och samtidig frånvaro av surfaktant är vanligt hos prematura barn och kan leda till en komplikation på engelska kallad "infant respiratory distress syndrome".

Alveolen innehåller också en tredje celltyp, makrofager, som ingår i immunsystemet och håller alveoler rena från partiklar och mikrober.

Se även

Personliga verktyg