Alf Härdelin

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Alf Härdelin, född 23 februari 1927 i Bollnäs, är en svensk teolog och medeltidsforskare.

Han var under 1950-talet präst i Strängnäs stift och därefter bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek 1961-66. Han blev teol. dr 1965 på en avhandling om nattvardsteologin inom den anglikanska Oxfordrörelsen och var verksam som docent och universitetslektor i praktisk teologi med kyrkorätt vid Uppsala universitet 1967-87 och innehade därefter fram till sin pensionering i en forskartjänst vid Statens humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsråd. Han fick professors namn 1990. Härdelin har initierat spiritualitet som ett speciellt akademiskt forskningsområde i Sverige. Han har också varit verksam som översättare av fornkristna och medeltida teologiska texter till svenska. Han har bidragit med översättningar och egna texter till den katolska psalmboken Cecilia 1987. Han har övergått till Romersk-katolska kyrkan.

Utgivna böcker

 • The Tractarian understanding of the Eucharist, 1965
 • Liturgie im Widerstreit, 1970; svensk översättning: Liturgi idag - tecken och stötesten, 1970
 • Aquæ et vini mysterium: Geheimnis der Erlösung und Geheimnis der Kirche im Spiegel der mittelalterlichen Auslegung des gemischten Kelches, 1973
 • Kyrka, gudstjänst, sakrament: Texter från fornkyrka och medeltid, 1976
 • Väg-ledning: Kristen spiritualitet under tusen år, 1978
 • Ur Gudomens strömmande ljus: Mechthild från Magdeburg i urval. 1980
 • På fest hos Kristus: Meditationer över mässan, Silja Walter i svensk tolkning, 1980
 • Från hymn till skröna: Medeltida litteratur i ny belysning, red., 1989
 • Vadstena klosters bibliotek: Ny katalog och nya forskningsmöjligheter, utg. 1990
 • Den helige Benedictus regel, överättning från latin med inledande och förklarande noter, 1991
 • "Alla släkten skall prisa mig salig": Marialyrik från fornkyrka, medeltid och nyare tid, 1994
 • Birgittinsk lovsång: Den teologiska grundstrukturen i den birgittinska systratidegärden, 1995
 • Den himmelska harmonin. Hildegard av Bingen: Presentation och tolkning, 1995
 • Munkarnas och mystikernas medeltid: Tjugofyra kapitel om teologi, spiritualitet och kultur, 1996
 • Tyda speglarnas bild, dikter 1997
 • Kult, kultur, kontemplation: Studier i medeltida svenskt kyrkoliv, 1998
 • I Kristi och hans moders spår: Om stationsandakter i Vadstena kloster, 2003
 • Den heliga Birgittas uppenbarelser i urval och översättning, 2003
 • Världen som yta och fönster: Spiritualitet i medeltidens Sverige, 2005
Personliga verktyg