Ackreditering

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Ackreditering, bemyndigande eller befullmäktigande att utföra en viss uppgift.

  • Vid en ackreditering överlämnar en nyligen utsedd ambassadör ett kreditivbrev till statschefen i den stat han är ambassadör till. Därmed har han tillträtt sin befattning.
  • SWEDAC och andra ackrediteringsorgan prövar kompetens och rutiner hos verksamheter som utför analys, provning, kalibrering, certifiering, kontroll och besiktning. Om resultatet är godkänt ackrediterar de verksamheten. Ackrediteringen är ett bevis på att aktuella kvalitetskrav uppfylls.
  • Ackreditering är den process där journalister och andra från media kan ges tillträde till evenemang där deltagarantalet eller tillträdet är begränsat.
  • Ackreditering är ett begrepp inom den svenska Försvarsmakten som godkänner ett IT-system ur säkerhetssynpunkt.Personliga verktyg