Åke Axelsson (Natt och Dag)

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Åke Axelsson Natt och Dag)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Åke Axelsson Natt och Dag

Åke Axelsson (Natt och Dag), född i april 1594 på Göksholm, död 1 februari 1655Rinkesta, Ärla sn, Södermanland län. Friherre till Ijo, riksråd och lantmarskalk. Son till häradshöving Axel Johansson (Natt och Dag) till Göksholm, Traneberg och Kaflås och Ingel Bonde.

Åke Axelsson skickades vid unga år till Uppsala universitet att studera under uppsikt av den lärde Johannes Messenius och kom 1612 till hovet, såsom kammarjunkare hos Gustav II Adolf. Kort därefter anträdde han en studieresa till Tyskland, varunder han 1614 disputerade i Tübingen, och utnämndes efter sin hemkomst samma år till hovråd hos hertig Karl Filip. 1621 utnämndes han till kammarråd, 1627 till ståthållare på Kalmar slott och 1630 till vice president i Svea hovrätt. Han var lantmarskalk vid utskottsmötet 1631 och bägge mötena (febr. och nov.) 1632 samt utnämndes 1633 till riksråd. År 1634 erhöll han i uppdrag, att jämte Axel Oxenstierna, Herman Wrangel, Sten Bielke och Johan Oxenstierna avhandla om fred eller stillestånd med Polen. Genom hans och Gabriel Oxenstiernas bemödanden stillades de oroligheter, vilka i flera landsorter uppstått i följd av småtullarnas inrättande.

Sedan 1644 var han lagman i Närke och sedan 1647 tillika häradshövding på Gotland. 1643-51 beklädde han riksmarskalksämbetet och erhöll 1652 friherrlig värdighet med Ijo i Österbotten till friherreskap. På hans nummer upphöjdes även två brorsöner till friherrar 1652 men slöt själva sina ätter 1660, respektive 1664.

Åke Axelsson lät bland annat uppföra Åkeshovs slott i Bromma församling under 1600-talets mitt som var en av de största godsen väster om Stockholm vid denna tid.

Gift 1626 med friherrinnan Elsa Oxenstierna, syster till rikskanslern Axel Oxenstierna och omgift 1653 med Anna Cruus.

Källor

Externa länkar

Personliga verktyg