Vindsvåning

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
En oinredd vind.

Vindsvåning, i vardagligt tal kallad vind, är den del av ett hus som ligger precis under husets yttertak. Vindens väggar är delvis en undre del av hustaket. Vissa vindsvåningar är inredda rum och lägenheter, andra är enbart förråd. Det kan också röra sig om små loft dit bara sotaren går.

Man skiljer mellan två huvudtyper av vindsutrymmen: kalluftsventilerade [1] och uppvärmda. Kalluftsventilerade vindsutrymmen saknar uppvärmning och är helt eller delvis isolerade mot boendeytan, det vill säga hela eller delar av isoleringen sitter i vindsbjälklaget. Uppvärmda vindsutrymmen har utanpåliggande isolering och hålls varmare än omgivningen.

Innehåll

Fuktskador

Kallvindar är fuktkänsliga, dels som en följd av uppläckande luft med högre fuktinnehåll och dels som en följd av fuktinnehållet i ventilationsluften. Skilda undersökningar pekar på att ca två tredjedelar av alla kalluftsventilerade vindsutrymmen redan har mikrobiell påväxt (till exempel mögel) [2] Eftersom mögelsporer och mögelgifter sprider sig lätt bidrar detta ofta till sjuka-hus-syndrom. För uppvärmda vindsutrymmen bidrar värmen till att minska fuktproblem vilket gör att skadefrekvensen är väsentligt lägre än för kalluftsventilerade.

Fuktproblem kan komma från ventilationsluften utifrån, läckage av regnvatten genom taket och luftläckage från våningen under. Varm luft som läcker upp kommer vintertid att kondensera i det kallare vindsutrymmet. [3] För att åtgärda problem tätas eventuella läckage. För att förhindra kondensation av ventilationsluft, kan antingen yttertaket isoleras, eller så monteras en vindsavfuktare. Det finns vindsavfuktare som styr ventilationen på så sätt att det endast ventileras in luft på vinden då det är torrare utanför än på vinden; värme tillförs av systemet då det finns risk att mögel- eller rötsvampar kan gro för att förhindra att groprocessen fullbordas.

Åtgärder

För att ej behöva undvika att få framtida problem med fukt och senare mögel har Staten provningsanstalt sammanstält följande åtgärder [4] som kan ha en efekt på kallvinden.

Referenser

  1. SP. Uteluftventilerat vindsytrumme över bjälklag
  2. http://www.formas.se/upload/EPiStorePDF/Mikroorganismer_i_byggnader/Mikroorganismer_i_byggnader.pdf
  3. http://www.sp.se/sv/units/energy/eti/Documents/Uteluftsvent%20vindar.pdf
  4. http://www.sp.se/sv/units/energy/eti/Documents/Kalla%20vindar.pdf

Se även

Externa länkar

  • Svensk byggnadsvård [1]
Personliga verktyg