Luftballong

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Varmluftsballong)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Luftballonger
Insida av en varmluftsballong
En av bröderna Montgolfiers ballonguppstigningar 1783

En luftballong är en luftfarkost lättare än luften och utan framdrivning, en så kallad aerostat. Det finns två bastyper - montgolfière och charlière - och en hybridtyp rozière som fanns redan 1785 men har återuppstått i våra dagar i samband med sådana rekordförsök som jorden-runt-färder.

Eftersom ballongerna driver med vinden är styrmöjligheterna obefintliga, men ballongfararna kan utnyttja att vinden vanligen har olika riktning på olika höjder och över olika platser, främst beroende på topografin och solens olika uppvärmning av marken. Vid svaga vindar kan vindarnas riktning variera kraftigt dels lokalt och dels med höjden. Vid starkare vindar kan ballongfararna utnyttja att Corioliseffekten ökar med höjden. På låg höjd motverkas Corioliseffekten av luftens friktion mot marken. Om man bortser från frontområden med komplicerade vindförhållanden gör detta att vinden vrider åt höger med ökande höjd (på norra halvklotet).

Varmluftsballonger är fyllda med luft som värms upp av en brännare till 100 grader. I en sådan regleras flyghöjden med temperaturen och lyftkraften är 2-3 N/m3.

Gasballonger är idag fyllda med helium, medan man på 1800-talet ibland även använde stadsgas (lysgas)eller vätgas. Deras flyghöjd regleras med gas- eller ballastutsläpp (oftast sand eller vatten). Lyftkraften för vätgas är 12 N/m3.

Historia

Både varmlufts- och gasballonger "uppfanns" 1783, men det påstås att jesuitfadern Bartolomeu de Gusmão gjorde experiment med en modellballong i Lissabon 1709. Det var två bröder vid namn Montgolfier från Frankrike som konstruerade den första bemannade varmluftsballongen och den franska vetenskapsmannen Jacques Charles som byggde den första gasballongen.

Den första ballonguppstigningen i Sverige gjordes 1806. I början användes luftballonger bara vid folkfester och liknande tillställningar, men senare har de använts till vetenskapliga expeditioner. En berömd sådan är Andrées polarexpedition 1897.

Bara några år efter 1783 kom gasballongen att helt dominera över varmluftsballongerna som var opraktiska med dåtida bränslen. En renässans kom i USA på 1960-talet med gasolbrännare och moderna material i själva ballonghöljet. I Sverige började modern ballongflygning med varmluftsballonger år 1967. Svenska Ballongfederationen, SBF, bildades 1972 och är ett samarbetsorgan för Sveriges ballongfarare. SBF:s uppgift är att verka för att ballongflygning i Sverige bedrivs under säkra och ändamålsenliga former.

Ballongflygning med varmluftsluftballong bedrivs numera såväl som fritidsnöje och sport med tävlingar som uppstigningar med betalande passagerare. Den kommersiella verksamheten har vuxit genom åren. Nu flyger ca 25.000 personer varmluftsballong varje år, korgarna kan numera ta upp till 30 passagerare. Sverige är ledande i världen när det gäller kommersiell passagerare flygning och stora ballonger för många passagerare.

Se även

Externa länkar


Personliga verktyg