Terminskontrakt

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Denna artikel berör terminer inom finansvärlden. För begreppet inom utbildningsväsendet, se Termin.

Med termin menas ett avtal om köp av egendom vid en framtida tidpunkt till ett bestämt pris (som fastställdes i samband med upprättandet av kontraktet), eller alternativt rätt till kontantavräkning. Ibland använs det engelska uttrycket futures även på svenska.

Följden av terminspris för olika löptider brukar benämnas terminskurva. Precis som en option så gäller en termin framtiden, men skillnaden är att här är båda parter skyldiga att fullfölja avtalet.

Terminer finns för en mängd andra olika varor, till exempel aktier, valutor och råvaror. En aktietermin är en terminsaffär där den underliggande varan explicit utgörs av aktier (och inte exempelvis ett index).

Forwards och futures

På engelska förekommer två begrepp, future och forward, vilka på svenska båda översätts med termin. Engelska har alltså två olika begrepp där där svenskan endast har ett. I praktiken används emellertid de engelska termerna i dagligt tal i den svenska finansbranschen. Skillnaden mellan en future och en forward består i hur avräkningen sker, dvs när man som terminsinnehavare får betalt eller betalar - beroende på om terminspositionen gett vinst eller förlust.

En future skiljer sig från en forward genom att daglig avräkning sker för en future. För en forward sker avräkning först i samband med lösendagen. Stockholmsbörsen har fram till februari 2005 använts sig av forwards för sin terminshandel, men har nu övergått till futures.

Praktiskt exempel: Antag att du köpt ett kontrakt OMXS30-terminer och sedan sålt ett kontrakt några dagar senare med vinst. Före februari 2005 fick du vänta till efter lösendagen på att få vinsten utbetald (=forwards). Idag när Stockholmsbörsen använder futures får du en daglig avräkning - om börsen stiger betalas pengar ut och om den faller dras pengar från depån. När du sedan säljer och därmed nettar din position har du vinsten eller förlusten tillgänglig på din depå dagen efter försäljningen

Personliga verktyg