Systematiskt säkerhetsarbete

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Systematiskt säkerhetsarbete är ett samlingsbegrepp för en verksamhets organiserade arbete med all form av säkerhet. I begreppet ingår till exempel arbetsmiljöarbete, brandskyddsarbete och den av WHO framtagna certifieringen "säker och trygg kommun". Kommuner skall vid arbetet med sitt kommunala handlingsprogram kring skydd mot olyckor arbeta på ett systematiskt sätt vilket även det är ett systematiskt sätt att arbeta med säkerhet. Arbetsformen systematiskt säkerhetsarbete liknar den som används inom kvalitetsledningssystem, det vill säga man identifierar, organiserar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp ett arbete inom ett identifierat område.

Det handlar då oftast om att ha ett arbete som följer den så kallade PDCA-cykeln (Plan, Do, Check, Act).


Personliga verktyg