Swaption

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

En Swaption är ett derivat i form av en option att ingå ett ränteswapavtal.

En Swap är ett avtal mellan två parter om att byta betalningsströmmar med varandra efter vissa givna förutsättningar. En ränteswap innebär att den ena parten betalar rörlig ränta och får en fast ränta baserad på ett nominellt underliggande belopp.

En Swaption ger innehavaren rätt att under vissa förutsättningar ingå ett swapavtal med utfärdaren. Innehavaren kan antingen ha rätt att ingå ett avtal och byta rörligt mot fast eller tvärtom. Fördelen med en swaption för innehavaren är att han kan välja att avstå att ingå avtalet om ränteläget i framtiden förändras så att swapen är ofördelaktig för honom. För att få rätten till en swaption har innehavaren i allmänhet betalat en optionspremie.

En Swaption ingår i gruppen exotiska optioner.


Personliga verktyg