SvD-huset

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
SvD-huset från Gjörwellsgatan
DN-skrapan och SvD-huset,
nedanför: Triewalds malmgård.

Svenska Dagbladets byggnad (kort SvD-huset) ligger på Kungsholmen i Stockholm med adress Gjörwellsgatan 28. Huset byggdes mellan 1960-1962 efter ritningar av arkitekt Anders Tengbom. Intill SvD-huset finns DN-skrapan från samma tid.

När Klaras tidningskvarter på Nedre Norrmalm försvann i samband med Norrmalmsregleringen på 1960-talet, uppfördes byggnaderna för Sveriges två största morgontidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet i Mariebergsområdet på mellersta Kungsholmen.

Fasaddetalj

DN-huset, som ritades av Paul Hedqvist och SvD-huset hade samma grundkoncept. En höghusdel med kontor för tidningsredaktionen och lägre byggnader för tryckeriet. För övrigt är den arkitektoniska gestaltningen helt olika. Medan Hedqvist valde att rita en mycket hög, lätt byggnad med glas och gråblå keramikplattor i fasaden, valde Tengbom en lägre, tyngre höghusdel i rött tegel. Fönsteröppningar är symmetrisk anordnade och våningsvis inbördes förskjutna, de bildar så ett vertikalt zink-zack-mönster. Tengboms tegelfasad uppvisar även en intressant murningsteknik, där endast tegelstenens koppyta (tegelstenens kortsida, se även murförband) är synligt i muren och murningen utförts utan förband (vertikala fogar står över varann). Byggnaden avsmalnar mot gavlarna och ger det kraftiga huset ett slankare intryck.

Kontorsplanen visar konventionella kontorsrum längs ytterväggarna med en mörk kärna i mitten, där trapphus, hissar, toaletter och förråd är anordnade. Liksom i DN-skrapan finns varken tidningsredaktionen eller tryckeriet kvar i byggnaden längre. Numera har teknikkonsultföretaget Sweco sitt Stockholmskontor i byggnaden.

Källor

Personliga verktyg