Spegeldammen

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Spegeldammen, november 2007 Foto: Holger Ellgaard

Spegeldammen eller Solfångardammen, som den också kallas, är en liten sjö på Norra Djurgården inom stadsdelsområde Östermalm i Stockholm.

Spegeldammen ligger ca. 800-900 meter sydost om Lappkärret, en annan liten sjö på Norra Djurgården. Spegeldammen eller Solfångardammen, anlades i början av 1980-talet när Stora Skuggans skjutfält lades ner och gjordes om till park. Marken runt dammen består delvis av muddermassor från Laduviken. Vattenytan är ca. 1,1 hektar och största djup ca. 2,0 meter, tillrinningsområde är ca 16 hektar. Vattnet är ganska salt. Fosfor- och kvävehalterna har varit måttligt höga. Siktdjupet har vanligen varit större än vattendjupet.

Dammen används för fiske med utsatt fisk. I utloppet finns en värdefull miljö för grodor,vattensalamandrar och dopping. Utflödet går via ett dike till före detta Lillsjön, som är en anlagd våtmark, och sedan vidare till Husarviken. Intill sjön finns en öppen rast-paviljong och runt sjön ett antal trevliga promenadstråk.

Se även

Externa länkar

Källa

Personliga verktyg
På andra språk