Special:Version

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök

Licens

This wiki is powered by MediaWiki, copyright © 2001-2010 Magnus Manske, Brion Vibber, Lee Daniel Crocker, Tim Starling, Erik Möller, Gabriel Wicke, Ævar Arnfjörð Bjarmason, Niklas Laxström, Domas Mituzas, Rob Church, Yuri Astrakhan, Aryeh Gregor, Aaron Schulz, Andrew Garrett, Raimond Spekking, Alexandre Emsenhuber, Siebrand Mazeland, Chad Horohoe and others.

MediaWiki is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

MediaWiki is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA or read it online.

Installerad programvara

Produkt Version
MediaWiki 1.16.5
PHP 5.5.9-1ubuntu4.29 (fpm-fcgi)
MySQL 5.5.62-0ubuntu0.14.04.1

Installerade programtillägg

Specialsidor
CategoryTree AJAX-baserat verktyg som visar kategoristrukturen på en wiki Daniel Kinzler
Cite Lägger till en specialsida för källhänvisning och en länk i verktygslådan Ævar Arnfjörð Bjarmason
Maintenance (Version 1.0.3)Webbgränssnitt för olika underhållsskripter Ryan Schmidt
Renameuser Lägger till en specialsida för att byta namn på en användare (kräver behörigheten renameuser) Ævar Arnfjörð Bjarmason och Aaron Schulz
Replace Text (Version 0.8)Låter administratörer ersätta text på alla innehållssidor på en wiki Yaron Koren och Niklas Laxström
ShowProcesslist Visa resultatet av SHOW FULL PROCESSLIST Brion VIBBER
User Merge and Delete (Version 1.6.1)Ger möjlighet att slå samman användarkonton genom att alla referenser till en användare byts ut till en annan användare i databasen, samt att efter sammanslagning radera gamla konton. Kräver behörigheten usermerge. Tim Laqua
Parsertillägg
CategoryTree AJAX-baserat verktyg som visar kategoristrukturen på en wiki Daniel Kinzler
CharInsert Gör det möjligt att infoga specialtecken i redigeringsrutan med hjälp av JavaScript Brion Vibber
Cite Lägger till taggarna <ref[ name=id]> och <references/> för referenser till källor Ævar Arnfjörð Bjarmason
ImageMap Lägger till taggen <imagemap> för klickbara bilder Tim Starling
InputBox Ger möjlighet att använda fördefinerade HTML-formulär. Erik Moeller, Leonardo Pimenta, Rob Church och Trevor Parscal
ParserFunctions (Version 1.3.0)Lägger till logiska funktioner i parsern Tim Starling, Robert Rohde, Ross McClure och Juraj Simlovic
StringFunctions (Version 2.0.3)Utökar parsern med strängfunktioner Ross McClure och Juraj Simlovic
SyntaxHighlight (Version 1.0.8.8)Ger syntaxmarkering med GeSHi Highlighter inuti <syntaxhighlight>-taggar Brion Vibber, Tim Starling, Rob Church och Niklas Laxström
Variables (Version 1.2.2)Define page-scoped variables Rob Adams, Tom Hempel and Daniel Werner
Annat
ConfirmEdit Enkel implementation av captcha-system Brion Vibber
CustomTitle extension (Version customtitle/mw-extension 1.0 2008)CustomTitle extension http://www.fckeditor.net
Disable Special Pages Allow wiki administrators to make a special page unavailable Rob Church
Tilläggsfunktioner
confirmEditSetup, efCategoryTree, wfFlashExtension, wfSetupParserFunctions, wfSetupVariables, wfStringFunctions och (CustomTitle_MediaWiki, setupExtensionFunction)
Tilläggstaggar
<categorytree>, <charinsert>, <flash>, <gallery>, <imagemap>, <inputbox>, <math>, <nowiki>, <pre>, <ref>, <references>, <source> och <syntaxhighlight>
Parserfunktioner
anchorencode, basepagename, basepagenamee, categorytree, customtitle, defaultsort, displaytitle, explode, expr, filepath, formatdate, formatnum, fullpagename, fullpagenamee, fullurl, fullurle, gender, grammar, if, ifeq, iferror, ifexist, ifexpr, int, language, lc, lcfirst, len, localurl, localurle, namespace, namespacee, ns, nse, numberingroup, numberofactiveusers, numberofadmins, numberofarticles, numberofedits, numberoffiles, numberofpages, numberofusers, numberofviews, pad, padleft, padright, pagename, pagenamee, pagesincategory, pagesize, plural, pos, protectionlevel, rel2abs, replace, rpos, special, sub, subjectpagename, subjectpagenamee, subjectspace, subjectspacee, subpagename, subpagenamee, switch, tag, talkpagename, talkpagenamee, talkspace, talkspacee, time, timel, titleparts, uc, ucfirst, urldecode, urlencode, var, vardefine, vardefineecho och varexists
visited from 54.167.47.248
Visningar
Personliga verktyg
Verktygslåda