Skorsten

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Skorsten till ett kraftvärmeverk

En skorsten är en konstruktion för att leda bort rökgaser som bildas vid till exempel förbränning av ett bränsle. Skorstenar används bland annat för att leda bort rökgaser från spisar, ugnar och förbränningsanläggningar med syfte att producera elekricitet eller värme (kraftverk). Skorstenen används för att sprida ut rökgaserna i atmosfären och bidrar genom "skorstenseffekten" till att dra förbränningsluft till eldstaden. Även om skorstenar ger ett naturligt drag som för bort rökgaser och drar in förbränningsluft, förlitar sig många förbränningsanläggningar även på fläktar för att ombesörja ventilation och tillförsel av förbränningluft.

Skorstenar kan vara mycket höga, upp till 400 meter.[1] Byggnadsmaterialet var då de första större skorstenarna byggdes tegel, sedan stål och nu ofta armerad betong.

Säkerhetsnormer

Vanligtvis finns normer som ställer krav på skorstenars isolering och täthet. Normer för skorstenar sätter krav på maximal temperatur på skorstenens ytteryta. Normerna är vanligen satta så att eldsvåda inte skall uppstå vid normal användning/eldning med normal rökgastemperatur. Denna temperatur är dock endast ett tiotal grader lägre än antändningstemperaturen för riktigt torrt trä. Vid forcerad förbränning och/eller vid användning av dåliga pannor kan rökgastemperaturerna bli avsevärt högre än tillåtet. I sådana fall finns risk för att eldsvåda kan uppstå även med en skorsten som uppfyller normerna. Dålig förbränning eller dåligt bränsle kan också leda till att onormalt mycket avlagringar sätter sig på skorstenens insida, vilket på sikt kan leda till skorstensbrand.

Källor

  1. SkyscraperPage.com: Diagram över världens högsta skorstenar, läst 22 augusti 2008

Se även

Personliga verktyg