Rustning (indelningsverket)

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Denna artikel handlar om begreppet rustning i indelningsverket. För artikeln om kroppspansar se Rustning.

Rustning var den skyldighet att utrusta en man och en häst för det svenska kavalleriet, som en innehavare av ett rusthållshemman åtog sig ca 1695-1901. I gengäld erhöll rusthållaren skattelindring frihet från rotering, med mera, vilket gjorde det ekonomiskt förmånligt för innehavare av större hemman att åtaga sig rustning. Rusthållsinrättningen var en viktig orsak till den svenska bondeklassens sociala differentiering under 1700-talet och bidrog till uppkomsten av en hemmansägareklass av kommersiellt inriktade bönder.

Indelningsverkets rustning var inte det samma som adelns rusttjänst.

Litteratur

Backlund, Janne, Rusthållarna i Fellingsbro 1684-1748 (Stockholm 1993).

Åberg, Alf, Indelningen av rytteriet i Skåne åren 1658-1700 (Lund 1947).

Se även

Personliga verktyg