Retentionsrätt

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Retentionsrätt (av lat. retentio, kvarhållning),

juridisk term, är en borgenärs rätt att till säkerhet för sin fordran innehålla viss gäldenärens lösa egendom, till dess han fått sin fordran betald.

Det är alltså en rätt till främmande egendom. Den brukar också räknas till sakrätterna, eftersom den kan göras gällande även mot andra än gäldenären och dennes universalsuccessorer. Allmänt är man dock ense, att för sådant fall retentionsrätten är en synnerligen svag sakrätt.

Se även


Personliga verktyg
På andra språk