Process (datorteknik)

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

En process är i enkla termer ett program under körning. För att beskriva processen behövs den instruktionsmängd som används (programmet), det inre tillståndet (data) samt delar av omvärldens tillstånd.

Till processen hör grundläggande data som var i koden som exekvering sker för tillfället och vilka rättigheter processen har i operativsystemet.

Processen var länge det grundläggande elementet inom operativsystemsteori, det var hur processer skulle behandlas som definierade hur operativsystemet skulle utformas. Senare har processen alltmer fått vika för tråden som grundläggande element. En tråd utgör en del av en process tillstånd, och innehåller bland annat en exekveringsväg, dvs den plats i programkoden som för tillfället körs.

En process utgörs i många fall av en enda tråd men i och med multitrådningens genombrott blev det vanligt med program uppbyggda på sätt att de kunde köras i flera avsnitt av programkoden oberoende av varandra. Exempelvis kan en grafikapplikation ha en tråd som utför en tidskrävande operation på en bild medan en annan tråd hanterar användarens interaktion med programmet utan att bakgrundsoperationen behöver avbrytas eller hänsyn tas till användaren i bakgrundsoperationens kod.

Flera trådar i samma process kan potentiellt köras samtidigt i multiprocessorsystem. Multitrådning är mycket viktig i moderna operativsystem och programkonstruktion. I moderna operativsystem är det trådar som schemaläggs, inte processer. Allt extremare varianter av trådning har också dykt upp, se exempelvis hypertrådning.

Personliga verktyg