President pro tempore of the United States Senate

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Sigill

President pro tempore of the United States Senate, Förenta staternas senats tillförordnade talman, är den näst högsta befattningen i USA:s senat och den tredje i successionordningen till presidentämbetet i USA (efter USA:s vicepresident och talmannen i representanthuset).

Tillförordnad talman väljs bland senatens ledamöter; uppdraget brukar av sedvanerätt tillfalla den senator från majoritetspartiet med flest tjänstgöringsår (ålderspresident). För tillfället är det Robert Byrd.

Den tillförordnade talmannens uppgift är att leda senaten när inte USA:s vicepresident, som formellt är talman i senaten, kan delta. I praktiken leder dock såväl talmannen som den tillförordnade talmannen senatens överläggningar endast vid vissa särskilda tillfällen.


Företrädare:
Talmannen i USA:s representanthus
Successionsordningen för USA:s president
Tillförordnad talman i USA:s senat (3)
Efterträdare:
USA:s utrikesminister
Personliga verktyg