Ploiditet

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Ploiditet betecknar antalet kromosomuppsättningar som krävs för att en ny, komplett cell ska bildas. Antalet kromosomuppsättningar i en individ kallas det monoploida talet (x). Cellers ploiditet kan variera inom en organism. Hos människan är de flesta celler diploida (innehåller två kromosomuppsättningar, en från vardera föräldern) medan könscellerna (spermier och äggceller) är haploida. Inom växtriket är det inte ovanligt med tetraploida celler, dvs som innehåller fyra kromosomuppsättningar, en form av polyploidi.

Euploiditet betecknar en arts normala kromosomantal per cell. Till exempel är kromosomantalet i en normal mänsklig cell 46.

Haploiditet

Haploid kommer från grekiskans haploos vilket betyder "enkel". En haploid cell ger en enkel uppsättning kromosomer. Uttrycket används om könscellerna hos arter som har sexuell fortplantning. Dessa organismer alternerar mellan tillstånd med enkel kromosomuppsättning (haploid) och dubbel kromosomuppsättning (diploid).

Människans könsceller (gameterna) är haploida. Övriga celler i kroppen är diploida. Anledningen till att könscellerna är haploida är att det behövs en könscell från vardera föräldern för att forma en ny individ.

Diploiditet

Diploid (av grekiska: diploos, dubbel), en levande varelse då den har dubbla uppsättningar kromosomer.

Människan är diploid eftersom människor har 46 kromosomer varav 23 kommer från modern och 23 från fadern och dessa uppsättningar alltid uppträder parvis i människokroppen.

Polyploiditet

Polyploidi är den organism som har mer än två kromosomuppsättningar. En organism med tredubbel kromosomuppsättning kallas triploid, en med fyrdubbel kallas tetraploid, och så vidare. Om kromosomerna kommer från olika föräldrar, talar man om allopolyploidi. Polyploidi är vanligt och normalt bland växter men förekommer praktiskt taget aldrig bland djur. Till exempel är kaffe, bomull, potatis och tobak tetraploida, det vill säga att de har fyra kompletta kromosomuppsättningar. Polyploidi förekommer även hos groddjur i samband med partenogenes (jungfrufödelse).

Personliga verktyg