Panteism

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Panteism är uppfattningen att hela naturen, världen eller universum är besjälat av ett opersonligt andligt väsen, att allting är ett och att inget personligt väsen existerar utanför denna andliga verklighet. Baruch Spinozas panteistiska synpunkt är att universum är det samma som naturen och därmed också Gud.

Spinoza är känd för sina filosofiska arbeten som utmynnar i en panteistisk gudsuppfattning. Spinoza påverkade i sin tur Friedrich Hegel och Albert Einstein, vilken skrev att han inte trodde på en personlig gud, utan på Spinozas gud.

Historik

De två stora panteistiska världsreligionerna är hinduismen och buddhismen. Därutöver delar flera andra religioner i södra och östra Asien en panteistisk världsbild. Även den nutida nyandligheten är generellt panteistisk. I Västerlandet verkar termen först ha använts av den irländske filosofen John Toland i hans bok Socinianism Truly Stated, by a pantheist (1705). Tanken förekommer även i antikens Grekland – exempelvis hos Thales, Parmenides och Herakleitos.

Se även


  • Wiktionary small.svg Se även ordet "panteism" på svenskspråkiga Wiktionary.
Personliga verktyg