Pörtom

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Pörtoms vapen

Pörtom (finska Pirttikylä) är en by och en före detta kommun i Österbotten, Västra Finlands län.

Pörtom uppgick i Närpes kommun 1973. Norra delen överfördes till Malax kommun 1975. I Pörtom finns idag ca 1000 invånare, i Norra Pörtom ca 300 invånare.

Huvuddelen av Pörtom ligger i övre delen av Närpes ådal. Delar av socknen ligger inom Malax- och Petalax åars avrinningsområden. Landskapet har en flack profil, Pörtom ligger 20 - 90 meter över havet, ca 20 km från Bottniska viken. Orten genomkorsas av riksväg 8.

Under medeltiden tillhörde Pörtom Kyro socken, I mitten av 1500-talet överfördes byn kyrkligt till Närpes församling och kommunalt till Korsholms socken. Under 1600- och 1700-talet tillhörde Pörtom Närpes församling, men kommunalt hörde orten till Malax socken. Pörtom blev egen kapellförsamling 1704 och självständig kommun på 1860-talet.

Pörtom förblev en liten och isolerad by fram till 1700-talet. All bosättning med bara ett tiotal gårdar var koncentrerad till en bytomt vid Lillåns utlopp i Närpes å. Betydande reformer och en stor expansion skedde under senare delen av 1700-talet som blev tongivande för det moderna Pörtom. Storskiftet ledde till ett effektivare jordbruk och kyttlandsbränningen möjliggjorde att myrmarker kunde odlas upp till åker. Bebyggelsen expanderade genom hemmansklyvningar, utflyttningar och nybyggen. Den nya raka landsvägen byggdes 1777 vilket satte Pörtom i ett fördelaktigt kommunikationsläge. Den nuvarande kyrkan uppfördes på 1780-talet. Snart därefter grundlades Berga glasbruk vilket bl.a. ledde till inflyttning från Sverige.

Bydelar och gårdsgrupper i Pörtom utgörs av Centrum/kyrkbyn, Östra byn, Soldatängen, Syrmossbacken, Sidbäck, Älgmossen, Korpbäcken, Pilkbacken, Luomanpää, Piparsidan, Sommarback, Mattlars, Ryttås, Brännback, Laplom, Pörtbäck, Södra byn, Hag, Pellasback, Bruksbacken, Stubbhagen, Högbacken, Sarne, Dalbacken, Västerback, Brännskogen, Velkmossen och Nojärv. I Norra Pörtom finns Norrback, Nordbäck, Alholm, Svarvar, Granholm, Johannesdal, Rainebäck, Rönnholm och Björknäs. Numera öde är Höusne, Långåsgrind och Korpskogen.


Ett exempel på pörtoms dialekt: "Nä nu sess ja på hjule å far häim" som betyder "Nej nu sätter jag mig på cykeln och åker hem"

Externa länkar

Pörtom hembygdsmuseum
Pörtom Ungdomsförening
Pörtom MC
Pörtom Byråd

Personliga verktyg
På andra språk