Oäkta bostadsrättsförening

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Oäkta bostadsrättsförening är ett begrepp gällande beskattning av bostadsrättsföreningar.

En förening räknas som en äkta bostadsrättsföreningen om den till minst 60 procent bedriver kvalificerad verksamhet. Med kvalificerad verksamhet menas här främst upplåtelse av lägenheter till de egna medlemmarna. Föreningen är oäkta om den bedriver kvalificerad verksamhet till mindre än 60 procent.

En oäkta bostadsrättsförening åtnjuter inte samma skatteregler som en äkta bostadsrättsförening.

  • När lägenhetsinnehavaren säljer sin bostadsrätt beskattas hela den eventuella vinsten, inte två tredjedelar som för äkta föreningar. Vinsten kan inte heller skjutas upp.
  • När lägenhetsinnehavaren säljer sin bostadsrätt i en äkta brf och köper en bostadsrätt i en oäkta brf kan eventuell vinst inte skjutas upp.
  • Om månadsavgiften för en bostadsrätt i en oäkta brf anses understiga lägenhetens bruksvärde kan mellanskillnaden betraktas som en beskattningsbar bostadsförmån.
  • Även den oäkta föreningen kan beskattas för fiktiva hyresintäkter om hyran är lägre än bruksvärdet.

Det sägs ibland att även äkta bostadsrättsföreningar är oäkta under sitt första år som fastighetsägare. Det är ett oegentligt sätt att uttrycka att bostadsrättshavare som säljer sin andel under detta första år beskattas för hela vinsten i stället för en reducerad vinst, liksom alltid är fallet med dem som säljer andelar i oäkta föreningar (se ovan). Det beror på att det i reavinstsammanhang är förhållandena vid årets ingång som avgör om föreningen ska betraktas som äkta eller oäkta. Alla bostadsrättsföreningar som ännu inte äger en fastighet är oäkta; därav denna skatteeffekt.

Det är emellertid enbart när det gäller reavinstbeskattning som detta gäller. En äkta bostadsrättsförening är i alla andra avseenden äkta från den dag föreningen tar över fastigheten. Bland annat deklarerar föreningen per den 31 december det första året som en äkta bostadsrättsförening. Även när det gäller uppskov med reavinstskatt betraktas föreningen som äkta redan från början. Efter ett utslag i Regeringsrätten 2001 är det förhållandena vid försäljningsdatum eller vid årets utgång som ska avgöra om föreningen är äkta, vilket i sin tur avgör om den sålda andelen kan räknas som en ursprungsbostad i inkomstskattelagens mening.

Källor


Personliga verktyg