Nyttjanderätt

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Nyttjanderätt är, enligt juridisk terminologi, rättigheten att begagna någonting som ägs av någon annan, och ibland även rätten att tillgodogöra sig eventuell inkomst från sånt nyttjande.

Nyttjanderätt är en av de centrala beståndsdelarna av upphovsrätt, så central att de två begreppen ofta används som synonymer. Nyttjanderätten är dock inom upphovsrätten rätten att nyttja, vidaresprida och dra ekonomisk fördel av upphovsmannens verk - det som inom upphovsrätten ofta kallas de ekonomiska rättigheterna, till skillnad från skaparens ideella rättigheter (rätten att erkännas som verkets upphovsman och rätten att motsätta sig att verket vandaliseras och/eller används på ett sådant sätt att upphovsmannens anseende kan skadas).

Andra typiska former av nyttjanderätt finns i de flesta hyres- och leasingavtal, som ju ger brukaren nyttjanderätt under en viss tid av något som ägs av någon annan.

Jämför Legoavtal, Lån. Se även Sakrätt och Upphovsrätt

Personliga verktyg