Norrvidinge kyrka

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Norrvidinge kyrka

Norrvidinge kyrka är en kyrkobyggnad tillhörande Norrvidinge församling, Lunds stift och Svalövs kommun. Den ligger intill Länsväg 108 ungefär halvvägs mellan Kävlinge och Marieholm och cirka 5 km söder om Teckomatorp.

Kyrkobyggnaden

Norrvidinge kyrka uppfördes i slutet av 1100-talet. På platsen fanns tidigare en stavkyrka byggd omkring år 1060. Av den gamla kyrkan finns en stavplanka. På 1780-taletförlängdes Långhuset åt väster, invändigt motsvaras denna utbyggnad av det så kallade tunnvalvet. 1822 fick kyrkan en större utbyggnad åt norr (Nykyrkan) I samband med detta revs den därstädes liggande gamla sakristian, som byggdes på 1620-talet av Kykoherden Johannes Sörensen ( Johannes Ystdiensis) han och hans hustru blev begravda i denna. Johannes Sörensen är sannoligt den som såg till att predikstolen kom till. Vid inventeringen 1830 beskriver Kyrkoherden i Norrvidinge Prosten Lars Peter Wåhlin predikstolen så som den ser ut idag och att den är från början av 1600-talet. Den är mycket lik de predikstolar, som den kände träsnidaren Jacob Kremberg gjorde vid den tiden i stora delar av södra o västra Skåne. Det nuvarande tornet blev invigt 1854 efter att ha varit planerat redan 1780

Inventarier

Dopfunten som är av rödaktig sandsten tillverkades någon gång på 1100-talet. Dopfatet i mässing är från 1500-talet. 1475 gjordes krucifixet. Altaruppsatsen och predikstolen är båda tillverkade på 1600-talet. Vid restaureringen 1951-1952 fick kyrkan ett nytt altare och målningarna i kortaket togs fram. Målningarna föreställer den dömande Kristus.

Externa länkar

Personliga verktyg