Nebo-Sarsekimtavlan

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - baserad på text från Engelska RilpediaWikipedialogo_12pt.pngWikipedia_letter_w.png
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Innehåll

Nebo-Sarsekimtavlan är en lertavla med kilskrift (eng. cuneiform) (2.13 tum / 5.5 cm) i Brittiska museetss samlingar, och är daterad till ca 595 f.Kr, med hänvisning till en ämbetsman vid Nebukadnessars hov, kungen i Babylon.

Arkeologer grävde på 1870-talet fram tavlan i den antika staden Sippar (omkring en och en halv kilometer från det moderna Bagdad). Museet köpte in den 1920 men den blev liggande opublicerad i ett lager tills Michael Jursa (docent vid Universitetet i Wien) återupptäckte den år 2007. Tavlans innehåll återges i översättning enligt följande [1]:

[Gällande] 1.5 minas (0.75 kg) av guld, Nabu-sharrussu-ukins, egendom, högste eunuck, som han sände via eunucken Arad-Banitu till [templet] Esangila: Arad-Banitu har levererat [den] till Esangila. I närvaro av Bel-usat, Alpayas son, den kungliga livvakten, [och av] Nadin, Marduk-zer-ibnis son. I månaden XI, dag 18, år 10 [av] Nebukadnessar, kungen i Babylon.

Tavlan var en del av ett arkiv i ett stort tempel för soldyrkan i Sippar.

Bibliska jämförelser

Enligt Jeremia (39:3 i den Masoretiska texten; 46:3 i Septuaginta), besökte en individ med samma namn Jerusalem under den Babyloniska erövringen. Versen börjar med att alla makthavande Babyloniska hovmän satt i Mittersta Porten, och sedan namnges flera av dem, samt avslutar med att lägga till att även alla de andra ämbetsmännen var där (underförstått att de namngivna var de mest kända).

Genom åren har Bibelöversättare delat upp personnamnen på olika sätt (som framgår av tabellen nedan), och återgett dem alltifrån två upp till åtta olika namn. Denna kilskriftstavla kan föranleda mer konsistenta revideringar (bl.a. genom alternativa bindestreck samt borttagning av komman) i framtida versioner.

Hebreiska:

נרגל שראצר סםגר־נבו שרסכים רב־סריס נרגל שראצר רב־מג

Grekiska:

Μαργανασαρ και Σαμαγωθ και Ναβουσαχαρ και Ναβουσαρεις Ναγαργας Νασερραβαμαθ

Uncial:

ΜΑΡΓΑΝΑΣΑΡ ΚΑΙ ΣΑΜΑΓΩΘ ΚΑΙ ΝΑΒΟΥΣΑΧΑΡ ΚΑΙ ΝΑΒΟΥΣΑΡΕΙΣ ΝΑΓΑΡΓΑΣ ΝΑΣΕΡΡΑΒΑΜΑΘ

Vulgata: NEREGEL SERESER SEMEGAR NABU SARSACHIM RABSARES NEREGEL SERESER REBMAG

Josefus

I bok 10 (kapitel VIII, paragraf 2; eller rad 135) av hans Antiquities of the Jews, räknar den judiske historieskrivaren Josefus upp de Babyloniska ämbetsmännen enligt följande:

Ρεγαλσαρος Αρεμαντος Σεμεγαρος Ναβωσαρις Αχαραμψαρις


William Whiston's översättning följer KJV/ASV, även om han kastar om två av dem:

Nergal Sharezer, Samgar Nebo, Rabsaris, Sarsechim, och Rabmag

Den literata översättningen av Christopher T. Begg och Paul Spilsbury är:

Regalsar, Aremant, Semegar, Nabosaris, och Acarampsaris

Se även

  • Bibeln, Jeremia 39:3, där Nebo-Sarsekim omnämns bland Nebudkadnessars furstar.
  • Biblisk arkeologi
  • Cylinder of Nabonidus
    1. Tavlans text, på engelska: [Regarding] 1.5 minas (0.75 kg) of gold, the property of Nabu-sharrussu-ukin, the chief eunuch, which he sent via Arad-Banitu the eunuch to [the temple] Esangila: Arad-Banitu has delivered [it] to Esangila. In the presence of Bel-usat, son of Alpaya, the royal bodyguard, [and of] Nadin, son of Marduk-zer-ibni. Month XI, day 18, year 10 [of] Nebuchadnezzar, king of Babylon.

Externa länkar

Artikeln är översatt från engelska Wikipedia.

Personliga verktyg
På andra språk