Översättare

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Översättare, en person som ägnar sig åt att översätta språkligt material - en text, en film, bok eller dylikt till ett annat språk än originalspråket. Om översättningen är muntlig och situationsbunden kallas översättaren tolk.

Många svenska översättare av skönlitteratur och facktexter inom främst det humanistiska och samhällsvetenskapliga området är organiserade i översättarsektionen av Sveriges Författarförbund och/eller Översättarcentrum. Översättare för film och TV företräds fackligt av en avdelning inom Teaterförbundet, några är medlemmar av Filmöversättarnas förening (FÖF). Facköversättare kan bli medlemmar i Sveriges Facköversättarförening (SFÖ).

Auktoriserad translator är en av Kammarkollegium auktoriserad översättare. Kammarkollegiet utfärdar auktorisation efter ett kunskaps- och färdighetsprov. Auktorisation utfärdas för ett främmande språk till svenska eller från svenska till ett främmande språk. Provet för auktorisation som translator är ett skriftligt översättningsprov med tre delar: ett med juridiskt, ett med ekonomiskt och ett med allmänt innehåll. Kraven för att godkännas i provet är höga. En auktoriserad translator kan bli medlem i Föreningen Auktoriserade Translatorer (FAT).

Översättarnas skyddshelgon är kyrkofadern och bibelöversättaren Hieronymus.

Externa länkar

Personliga verktyg