Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en myndighet som enligt ett beslut av riksdagen den den 20 maj 2008 har ersatt Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar. MSB, som inledde sin verksamhet den 1 januari 2009, har en samordnande roll i krisberedskapsarbetet.[1][2][3]

Ledningen är lokaliserad till Stockholm medan Karlstad, där Räddningsverket låg, har verksamhet "på samma nivå som förr", enligt propositionen.

Generaldirektör för den nya myndigheten är Helena Lindberg, som blev generaldirektör för Krisberedskapsmyndigheten i januari 2008. Till överdirektör utsåg regeringen den 13 november 2008 Nils Svartz, tidigare överdirektör vid Krisberedskapsmyndigheten.

MSB samlar allt arbete med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

Myndigheten har en webbplats, Krisinformation.se, som skall hjälpa medborgarna att få tillgång till information före, under och efter en kris

Källor

  1. Regeringens proposition Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull prop. 2007/08:92
  2. Försvarsutskottets betänkande 2007/08:FöU12
  3. riksdagsskrivelse 2007/08:193.

Externa länkar

Personliga verktyg
På andra språk