Mono (utvecklingsplattform)

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Mono
Senaste utgåva 2.0 / 6 oktober 2008
Operativsystem Multiplattform
Programkategori Plattform
Licens GPLv2, LGPLv2 och MIT, eller dual license
Webbplats http://www.mono-project.com

Mono är ett projekt som leds av Novell (tidigare Ximian) för att skapa ett system av verktyg, bland andra en C#-kompilator och en exekveringsmotor, som liksom Common Language Runtime är kompatibelt med ECMA-standardiserade Common Language Infrastructure. Mono kan användas på operativsystemen GNU/Linux, FreeBSD, UNIX, Mac OS X, Solaris och Microsoft Windows.

Microsoft har en version av .NET för FreeBSD, Windows and Mac OS X som kallas Shared Source CLI (Rotor). Microsofts shared source licens förbjuder kommersiellt bruk. Av just denna anledning menar många inom Open Source communityn att det är fel att över huvudtaget använda "Shared Source" eftersom detta kan komma att skapa ett beroende och standard som i praktiken slår undan benen på hela tanken med Open Source. Vissa går även längre och menar att det är just detta sista som Microsoft egentligen är ute efter. Att infiltrera och fragmentera t.ex. Linux till så stor grad att det skulle bli både kostsamt och ointressant att använda Linux kommersiellt i framtiden. Här skulle då Novell användas som inkörsporten för Microsoft. Monoprojektet delar många målsättningar med Portable.NET-projektet.

Monosystemet har en JIT-kompilator för ett flertal processorer: x86, SPARC, PowerPC, ARM, S390 (i 32-bitars och 64-bitarsläge), samt x86-64, IA64 och SPARC i 64-bitarsläge. Monosystemet utför en JIT-kompilering av ett CLR-program till datorns maskinkod, som senare sparas medan programmet körs. Det är också möjligt att förkompilera en maskinspecifik exekverbar fil före själva exekveringen. För övriga system används istället en interpretator som översätter bytekoden utan att kompilera till maskinkod. Under nästan alla omständigheter är JIT-metoden snabbare än den interpreterande metoden.

Se även


Personliga verktyg