Metylisocyanat

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Metylisocyanat (MIC) är ett kemiskt ämne som hör till gruppen isocyanater. Metylisocyanat, H3C-N=C=O) är en färglös vätska med tårgasliknande lukt. MIC är reaktiv, flyktig och explosiv i blandning med luft. Tröskelvärdet är uppsatt till 0,02 ppm.

Vid gasläckaget i Union Carbides fabrik i Bhopal, Indien, 1984, kom stora mängder förorenat vatten in i den tank som innehöll 43 ton MIC. En kraftig reaktion startade och en aerosol spred sig över staden.

Den utspridda metylisocyanaten antas ha reagerat med vatten i luften och bildat det mycket mer ofarliga monometylamin. Eftersom fosgen användes i tillverkningen är det troligt att detta fanns med. Om temperaturen var tillräckligt hög, vilket är troligt, bildades även cyanväte (HCN). Dessutom fanns i aerosolen koldioxid, nitrösa gaser (NOx), MIC-trimerer och många andra ämnen.

Eftersom utsläppen skedde dels vid marknivå, dels från hög höjd, kom molnet att innehålla olika koncentrationer av olika ämnen på olika höjd och avstånd från fabriken. Gaserna var tyngre än luft och trängde därför undan luften från marknivån.

Referens

  • Eckerman I. The Bhopal Saga - causes and consequences of the world's largest industrial disaster. Universities Press (India) Private Ltd, 2004. Läs mer
Personliga verktyg