Mats Molén

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia artikel
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Mats Molén, född 1957, är en känd svensk profil inom skapelsefrågor. Han är geovetare/geolog, författare, föreläsare samt ämneslärare i biologi, kemi, naturkunskap, fysik och matematik. Han har en Master of Science från York University i Kanada. Dessutom en Master of Science, en ämneslärarexamen samt två filosofie kandidat-examen från Umeå universitet.

Molén, tidigare ordförande för föreningen Genesis driver ett museum om ursprungsfrågor i Umeå samt föreläser om ursprungsfrågor/tro och vetande i Sverige och flera andra länder.

Mats Molén har skrivit ett antal böcker om naturvetenskap, tro och vetande. Boken Vårt ursprung? baserar sig på fältstudier i Sverige, Tyskland, USA och Kanada samt studier av mer än 40 000 sidor facklitteratur [1]. Vårt ursprung? har fått kritik av biologisk och geologisk fackexpertis. Mats Molén har tillbakavisat kritiken offentligt i artiklar och även i debatter, då tillfälle erbjudits.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning utnämnde år 2001 Molén till Årets förvillare för hans förnekande av evolutionen. Mats Molens å sin sida anser mer specifikt att det är makroevolution[2] som inte förekommer i naturen. Med makroevolution menar Molén att ingen "artbildning" av nya huvudgrupper, som t.ex. hundar och katter, förekommer.

I sina böcker framhåller Molén sin syn på skillnaderna mellan "artbildande" makroevolution [2] och mikroevolution [3]. Mikroevolution står enligt Molén endast för den naturliga anpassning inom huvudgrupperna och de förändringar genom förändringar av det genetiska materialet genom bl.a. mutationer och naturligt urval som vi kan observera i naturen.

Referenser

  • [1] Med facklitteratur menas i detta fall sekulära vetenskapliga tidskrifter och böcker, utgivna av sekulära vetenskapliga organisationer och bokförlag. Litteratur publicerad av organisationer med religiösa intressen är alltså inte medräknade i de 40.000 sidorna.
  • [2] Om makroevolution; Vårt ursprung?, sid 10-11, 41-42, 85.
  • [3] Om mikroevolution; Vårt ursprung?, sid 10-11, 38, 41-42, 48, 80-81, 85, 87.

Bibliografi

Externa länkar

Personliga verktyg