Mall:Infobox

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
[redigera] [rensa] Dokumentation


Infobox är en metamall, de vill säga en mall som används för att bygga andra mallar. Syftet med mallen är att öka enigheten mellan Wikipedias faktarutor.

Innehåll

Användning

Parametrarna presenteras i nummerordning. Det vill säga innehåll2 hamnar över innehåll3 och så vidare.

Prioriteringsordningen på parametrarna är som följer:

 • rubrikn
 • innehålln
 • innehålln med tillhörande etikettn

En etikett skrivs inte ut om inte innehållet är definierat.

{{Infobox

|grundstil   = 
|grundclass  = 

|rubrikstil  = 
|etikettstil  = 
|innehållsstil = 

|titel     = 
|titelstil   = 
|titelclass  = 

|över     = 
|överstil   = 
|överclass   = 

|bild     = 
|bildstil   = 
|bildclass   = 
|bildtext   = 
|bildtextstil = 

|rubrik1    = 
|etikett2   = 
|innehåll2   = 
|etikett3   = 
|innehåll3   = 
|rubrik4    = 
|etikett5   = 
|innehåll5   = 
|innehåll6   =

...

|rubrik79   =
|etikett80   =
|innehåll80  =

|under     = 
|understil   = 
|underclass  =
}}

Parametrar

Alla parametrar i mallen är frivilliga.

name - Mallens namn. Används för att få fram redigera, diskutera och visa länkar direkt i mallen.
grundstil - Infoboxens grundstil, används till att till exempel ändra bakgrundsfärgen på hela rutan. (CSS)
grundclass - Används för att lägga till en kompletterande class till boxen.
rubrikstil - Ett komplement till den övergripande stilen på mallens rubriker. (CSS)
rubriknstil - Ett komplement till stilen på den n:te rubriken. (CSS)
etikettstil - Ett komplement till den övergripande stilen på mallens etiketter. (CSS)
etikettnstil - Ett komplement till stilen på den n:te etiketten. (CSS)
innehållsstil - Ett komplement till den övergripande stilen på mallens innehåll. (CSS)
innehållnstil - Ett komplement till stilen på det n:te innehålls-elementet. Fungerar både för fristående innehållsparametrar och innehållsparametrar i kombination med en etikett. (CSS)
titel - Infoboxens titel, den skrivs ovanför och utanför boxen.
titelstil - Stilkomplement till titel. (CSS)
titelclass - Används för att lägga till en kompletterande class till titeln.
över - Infoboxens huvudrubrik.
överstil - Stilkomplement till över. rubrikstil gäller ej på denna. (CSS)
överclass - Används för att lägga till en kompletterande class till rubriken.
bild - Plats för en bild. Används med normal bildsyntax.
bildstil - Stil för bildplatsen. (CSS)
bildclass - Används för att lägga till en kompletterande class till bildplatsen.
bildtext - Plats avsedd för en bildtext.
bildtextstil - Stilkomplement till bildtexten. (CSS)
rubrikn - En rubrik i mallen där n är ett nummer mellan 1 och 80 som inte används för en etikett eller innehåll.
etikettn - En etikett i mallen där n är ett nummer mellan 1 och 80 som inte används för en rubrik eller fristående innehåll.
innehålln - En sektion i mallen där n är ett nummer mellan 1 och 80 som inte används för en rubrik. Den kan kompletteras med en etikett genom att man använder samma nummer eller vara fristående genom att man låter den vara ensam om sitt nummer.
classn - Kopplar en klass till en sektions innehållsdel. Fungerar både för fristående innehållsparametrar och innehållsparametrar i kombination med en etikett.
under - Plats för en underrubrik. Kan användas för att länka till en portal eller liknande.
understil - Stilen på underrubriken. (CSS)
underclass - Kopplar en klass till under-sektionen.

Exempel

{Titel}
{Över}
Wikipedia logo (svg).svg
{bildtext}
Etikett 1 under etikett1
Rubrik 12, som är på topp
Etikett 40, under rubrik 12 Brevid etikett40
Alla rubriker hamnar
i nummerordning vilket man måste tänka på
annars så kan det bli problem.
En text underst i Infoboxen
{{Infobox
|titel={Titel}
|över={Över}
|bild=[[Fil:Wikipedia_logo_(svg).svg|200px]]
|bildtext={bildtext}
|rubrikstil=background:#b6bcf3;
|rubrik12=Rubrik 12, som är på topp
|etikett40=Etikett 40, under rubrik 12
|innehåll40=Brevid etikett40
|rubrik43=Alla rubriker hamnar
|etikett46=i nummerordning
|innehåll46=vilket man måste tänka på
|etikett47=annars så kan
|innehåll47=det bli problem.
|etikett1=Etikett 1
|innehåll1=under etikett1
|under=En text underst i Infoboxen
}}

Alla möjliga parametrar

{{infobox

|grundstil   = 
|grundclass   = 

|rubrikstil   =
|etikettstil  =
|innehållsstil =

|titel     =
|titelstil   =
|titelclass   =
|över      =
|överstil    =
|överclass   =
|bild      =
|bildstil    =
|bildclass   =
|bildtext    =
|bildtextstil  =

|rubrik1    =
|rubrik1stil  =
|etikett1    =
|etikett1stil  =
|innehåll1   =
|innehåll1stil =
|class1     =
|rubrik2    =
|rubrik2stil  =
|etikett2    =
|etikett2stil  =
|innehåll2   =
|innehåll2stil =
|class2     =
|rubrik3    =
|rubrik3stil  =
|etikett3    =
|etikett3stil  =
|innehåll3   =
|innehåll3stil =
|class3     =
|rubrik4    =
|rubrik4stil  =
|etikett4    =
|etikett4stil  =
|innehåll4   =
|innehåll4stil =
|class4     =
|rubrik5    =
|rubrik5stil  =
|etikett5    =
|etikett5stil  =
|innehåll5   =
|innehåll5stil =
|class5     =
|rubrik6    =
|rubrik6stil  =
|etikett6    =
|etikett6stil  =
|innehåll6   =
|innehåll6stil =
|class6     =
|rubrik7    =
|rubrik7stil  =
|etikett7    =
|etikett7stil  =
|innehåll7   =
|innehåll7stil =
|class7     =
|rubrik8    =
|rubrik8stil  =
|etikett8    =
|etikett8stil  =
|innehåll8   =
|innehåll8stil =
|class8     =
|rubrik9    =
|rubrik9stil  =
|etikett9    =
|etikett9stil  =
|innehåll9   =
|innehåll9stil =
|class9     =
|rubrik10    =
|rubrik10stil  =
|etikett10   =
|etikett10stil =
|innehåll10   =
|innehåll10stil =
|class10    =
|rubrik11    =
|rubrik11stil  =
|etikett11   =
|etikett11stil =
|innehåll11   =
|innehåll11stil =
|class11    =
|rubrik12    =
|rubrik12stil  =
|etikett12   =
|etikett12stil =
|innehåll12   =
|innehåll12stil =
|class12    =
|rubrik13    =
|rubrik13stil  =
|etikett13   =
|etikett13stil =
|innehåll13   =
|innehåll13stil =
|class13    =
|rubrik14    =
|rubrik14stil  =
|etikett14   =
|etikett14stil =
|innehåll14   =
|innehåll14stil =
|class14    =
|rubrik15    =
|rubrik15stil  =
|etikett15   =
|etikett15stil =
|innehåll15   =
|innehåll15stil =
|class15    =
|rubrik16    =
|rubrik16stil  =
|etikett16   =
|etikett16stil =
|innehåll16   =
|innehåll16stil =
|class16    =
|rubrik17    =
|rubrik17stil  =
|etikett17   =
|etikett17stil =
|innehåll17   =
|innehåll17stil =
|class17    =
|rubrik18    =
|rubrik18stil  =
|etikett18   =
|etikett18stil =
|innehåll18   =
|innehåll18stil =
|class18    =
|rubrik19    =
|rubrik19stil  =
|etikett19   =
|etikett19stil =
|innehåll19   =
|innehåll19stil =
|class19    =
|rubrik20    =
|rubrik20stil  =
|etikett20   =
|etikett20stil =
|innehåll20   =
|innehåll20stil =
|class20    =
|rubrik21    =
|rubrik21stil  =
|etikett21   =
|etikett21stil =
|innehåll21   =
|innehåll21stil =
|class21    =
|rubrik22    =
|rubrik22stil  =
|etikett22   =
|etikett22stil =
|innehåll22   =
|innehåll22stil =
|class22    =
|rubrik23    =
|rubrik23stil  =
|etikett23   =
|etikett23stil =
|innehåll23   =
|innehåll23stil =
|class23    =
|rubrik24    =
|rubrik24stil  =
|etikett24   =
|etikett24stil =
|innehåll24   =
|innehåll24stil =
|class24    =
|rubrik25    =
|rubrik25stil  =
|etikett25   =
|etikett25stil =
|innehåll25   =
|innehåll25stil =
|class25    =
|rubrik26    =
|rubrik26stil  =
|etikett26   =
|etikett26stil =
|innehåll26   =
|innehåll26stil =
|class26    =
|rubrik27    =
|rubrik27stil  =
|etikett27   =
|etikett27stil =
|innehåll27   =
|innehåll27stil =
|class27    =
|rubrik28    =
|rubrik28stil  =
|etikett28   =
|etikett28stil =
|innehåll28   =
|innehåll28stil =
|class28    =
|rubrik29    =
|rubrik29stil  =
|etikett29   =
|etikett29stil =
|innehåll29   =
|innehåll29stil =
|class29    =
|rubrik30    =
|rubrik30stil  =
|etikett30   =
|etikett30stil =
|innehåll30   =
|innehåll30stil =
|class30    =
|rubrik31    =
|rubrik31stil  =
|etikett31   =
|etikett31stil =
|innehåll31   =
|innehåll31stil =
|class31    =
|rubrik32    =
|rubrik32stil  =
|etikett32   =
|etikett32stil =
|innehåll32   =
|innehåll32stil =
|class32    =
|rubrik33    =
|rubrik33stil  =
|etikett33   =
|etikett33stil =
|innehåll33   =
|innehåll33stil =
|class33    =
|rubrik34    =
|rubrik34stil  =
|etikett34   =
|etikett34stil =
|innehåll34   =
|innehåll34stil =
|class34    =
|rubrik35    =
|rubrik35stil  =
|etikett35   =
|etikett35stil =
|innehåll35   =
|innehåll35stil =
|class35    =
|rubrik36    =
|rubrik36stil  =
|etikett36   =
|etikett36stil =
|innehåll36   =
|innehåll36stil =
|class36    =
|rubrik37    =
|rubrik37stil  =
|etikett37   =
|etikett37stil =
|innehåll37   =
|innehåll37stil =
|class37    =
|rubrik38    =
|rubrik38stil  =
|etikett38   =
|etikett38stil =
|innehåll38   =
|innehåll38stil =
|class38    =
|rubrik39    =
|rubrik39stil  =
|etikett39   =
|etikett39stil =
|innehåll39   =
|innehåll39stil =
|class39    =
|rubrik40    =
|rubrik40stil  =
|etikett40   =
|etikett40stil =
|innehåll40   =
|innehåll40stil =
|class40    =
|rubrik41    =
|rubrik41stil  =
|etikett41   =
|etikett41stil =
|innehåll41   =
|innehåll41stil =
|class41    =
|rubrik42    =
|rubrik42stil  =
|etikett42   =
|etikett42stil =
|innehåll42   =
|innehåll42stil =
|class42    =
|rubrik43    =
|rubrik43stil  =
|etikett43   =
|etikett43stil =
|innehåll43   =
|innehåll43stil =
|class43    =
|rubrik44    =
|rubrik44stil  =
|etikett44   =
|etikett44stil =
|innehåll44   =
|innehåll44stil =
|class44    =
|rubrik45    =
|rubrik45stil  =
|etikett45   =
|etikett45stil =
|innehåll45   =
|innehåll45stil =
|class45    =
|rubrik46    =
|rubrik46stil  =
|etikett46   =
|etikett46stil =
|innehåll46   =
|innehåll46stil =
|class46    =
|rubrik47    =
|rubrik47stil  =
|etikett47   =
|etikett47stil =
|innehåll47   =
|innehåll47stil =
|class47    =
|rubrik48    =
|rubrik48stil  =
|etikett48   =
|etikett48stil =
|innehåll48   =
|innehåll48stil =
|class48    =
|rubrik49    =
|rubrik49stil  =
|etikett49   =
|etikett49stil =
|innehåll49   =
|innehåll49stil =
|class49    =
|rubrik50    =
|rubrik50stil  =
|etikett50   =
|etikett50stil =
|innehåll50   =
|innehåll50stil =
|class50    =
|rubrik51    =
|rubrik51stil  =
|etikett51   =
|etikett51stil =
|innehåll51   =
|innehåll51stil =
|class51    =
|rubrik52    =
|rubrik52stil  =
|etikett52   =
|etikett52stil =
|innehåll52   =
|innehåll52stil =
|class52    =
|rubrik53    =
|rubrik53stil  =
|etikett53   =
|etikett53stil =
|innehåll53   =
|innehåll53stil =
|class53    =
|rubrik54    =
|rubrik54stil  =
|etikett54   =
|etikett54stil =
|innehåll54   =
|innehåll54stil =
|class54    =
|rubrik55    =
|rubrik55stil  =
|etikett55   =
|etikett55stil =
|innehåll55   =
|innehåll55stil =
|class55    =
|rubrik56    =
|rubrik56stil  =
|etikett56   =
|etikett56stil =
|innehåll56   =
|innehåll56stil =
|class56    =
|rubrik57    =
|rubrik57stil  =
|etikett57   =
|etikett57stil =
|innehåll57   =
|innehåll57stil =
|class57    =
|rubrik58    =
|rubrik58stil  =
|etikett58   =
|etikett58stil =
|innehåll58   =
|innehåll58stil =
|class58    =
|rubrik59    =
|rubrik59stil  =
|etikett59   =
|etikett59stil =
|innehåll59   =
|innehåll59stil =
|class59    =
|rubrik60    =
|rubrik60stil  =
|etikett60   =
|etikett60stil =
|innehåll60   =
|innehåll60stil =
|class60    =
|rubrik61    =
|rubrik61stil  =
|etikett61   =
|etikett61stil =
|innehåll61   =
|innehåll61stil =
|class61    =
|rubrik62    =
|rubrik62stil  =
|etikett62   =
|etikett62stil =
|innehåll62   =
|innehåll62stil =
|class62    =
|rubrik63    =
|rubrik63stil  =
|etikett63   =
|etikett63stil =
|innehåll63   =
|innehåll63stil =
|class63    =
|rubrik64    =
|rubrik64stil  =
|etikett64   =
|etikett64stil =
|innehåll64   =
|innehåll64stil =
|class64    =
|rubrik65    =
|rubrik65stil  =
|etikett65   =
|etikett65stil =
|innehåll65   =
|innehåll65stil =
|class65    =
|rubrik66    =
|rubrik66stil  =
|etikett66   =
|etikett66stil =
|innehåll66   =
|innehåll66stil =
|class66    =
|rubrik67    =
|rubrik67stil  =
|etikett67   =
|etikett67stil =
|innehåll67   =
|innehåll67stil =
|class67    =
|rubrik68    =
|rubrik68stil  =
|etikett68   =
|etikett68stil =
|innehåll68   =
|innehåll68stil =
|class68    =
|rubrik69    =
|rubrik69stil  =
|etikett69   =
|etikett69stil =
|innehåll69   =
|innehåll69stil =
|class69    =
|rubrik70    =
|rubrik70stil  =
|etikett70   =
|etikett70stil =
|innehåll70   =
|innehåll70stil =
|class70    =
|rubrik71    =
|rubrik71stil  =
|etikett71   =
|etikett71stil =
|innehåll71   =
|innehåll71stil =
|class71    =
|rubrik72    =
|rubrik72stil  =
|etikett72   =
|etikett72stil =
|innehåll72   =
|innehåll72stil =
|class72    =
|rubrik73    =
|rubrik73stil  =
|etikett73   =
|etikett73stil =
|innehåll73   =
|innehåll73stil =
|class73    =
|rubrik74    =
|rubrik74stil  =
|etikett74   =
|etikett74stil =
|innehåll74   =
|innehåll74stil =
|class74    =
|rubrik75    =
|rubrik75stil  =
|etikett75   =
|etikett75stil =
|innehåll75   =
|innehåll75stil =
|class75    =
|rubrik76    =
|rubrik76stil  =
|etikett76   =
|etikett76stil =
|innehåll76   =
|innehåll76stil =
|class76    =
|rubrik77    =
|rubrik77stil  =
|etikett77   =
|etikett77stil =
|innehåll77   =
|innehåll77stil =
|class77    =
|rubrik78    =
|rubrik78stil  =
|etikett78   =
|etikett78stil =
|innehåll78   =
|innehåll78stil =
|class78    =
|rubrik79    =
|rubrik79stil  =
|etikett79   =
|etikett79stil =
|innehåll79   =
|innehåll79stil =
|class79    =
|rubrik80    =
|rubrik80stil  =
|etikett80   =
|etikett80stil =
|innehåll80   =
|innehåll80stil =
|class80    =

|under     =
|understil   =
|underclass   =
|name     =
}}
Personliga verktyg