Mall:Bokref

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
[redigera] [rensa] Dokumentation


Mallen {{bokref}} används för att göra en källhänvisning till en bok eller en viss sida i en bok. Den används typiskt inom <ref> ... </ref>. Parametern titel= är den enda som måste anges.

Efternamn, Förnamn; Medförfattare (årtal). Titel. Utgivare. ISBN...

Mallen är en översättning och anpassning av engelska Wikipedias {{cite book}} och det är också därifrån stilen för utformningen av hänvisningen har lånats. Den bygger i sin tur på amerikanska stilguider som The Publication Manual of the American Psychological Association.

Användning

Alla parameternamn måste vara gemener.

Kopiera en tom version för användning. Kom ihåg att använda "|"-tecknet mellan varje parameter. För att underlätta läsning och användning, ta bort de parametrar som inte används.

Fullständig variant (kopiera och klistra in texten nedan och ta bort de parametrar du inte behöver.)
{{bokref |efternamn= |förnamn= |författarlänk= |medförfattare= |redaktör= |övriga= |titel= |origdatum= |origår= |origmånad= |url= |format= |hämtdatum= |hämtår= |hämtmånad= |upplaga= |serie= |datum= |år= |månad= |utgivare= |utgivningsort= |språk= |isbn= |oclc= |doi= |libris= |id= |sid= |kapitel= |kapitelurl= |citat= }}
De vanligast förekommande parametrarna (eller så kan du använda denna variant för att slippa ta bort så mycket)
{{bokref |titel= |efternamn= |förnamn= |författarlänk= |medförfattare= |år= |utgivare= |utgivningsort= |isbn= |sid= }}
Exempel 1

{{bokref |efternamn=Boatwright |förnamn=Mary T |medförfattare=Daniel J Gargola, Richard J A Talbert |titel=The Romans: From Village to Empire |utgivare=Oxford University Press |utgivningsort=Oxford |år=2004 |isbn=0-19-511876-6 }}

Boatwright, Mary T; Daniel J Gargola, Richard J A Talbert: The Romans: From Village to Empire, Oxford University Press, Oxford 2004. ISBN 0-19-511876-6. 

Exempel 2
{{bokref
 |efternamn=Mumford
 |förnamn=David
 |titel=The Red Book of Varieties and Schemes
 |utgivare=Springer-Verlag
 |serie=Lecture notes in mathematics 1358
 |år=1999
 |doi=10.1007/b62130
 |isbn=354063293X }}

Mumford, David: The Red Book of Varieties and Schemes, Springer-Verlag, 1999, Lecture notes in mathematics 1358. DOI:10.1007/b62130. ISBN 354063293X. 

Vertikal lista Krav * Korta instruktioner
 {{bokref
 | efternamn = 
 | förnamn = 
 | författarlänk = 
 | medförfattare = 
 | redaktör = 
 | övriga = 
 | titel = 
 | origdatum = 
 | origår = 
 | origmånad = 
 | url = 
 | format = 
 | hämtdatum = 
 | hämtår = 
 | hämtmånad = 
 | upplaga = 
 | serie = 
 | datum = 
 | år = 
 | månad = 
 | utgivare = 
 | utgivningsort = 
 | språk = 
 | isbn = 
 | oclc = 
 | doi = 
 | libris =
 | id = 
 | sid = 
 | kapitel = 
 | kapitelurl = 
 | citat = 
 }}
  
 
 efternamn
 efternamn
 efternamn
 
 
 MÅSTE ANVÄNDAS**
 
 
 
 
 url
 url
 
 
 
 
 
 
 
 
 utgivare
 
 
 
 
 
 
 
 
 kapitel
 
 
  
 (ingen wikilänk)
 (ingen wikilänk)
 
 
 
 
 
 †rekommenderas (ingen wikilänk)
 alternativ till origdatum
 alternativ till origdatum
 
 
 †rekommenderas (ingen wikilänk)
 alternativ till hämtdatum
 alternativ till hämtdatum
 
 
 †rekommenderas (ingen wikilänk)
 alternativ till datum
 alternativ till datum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‡(ingen wikilänk)
 
 
 

† Detta är den rekommenderade parameter med alternativen listade under.

‡ Om kapitelurl används kan inte kapitel vara wikilänkad.

Parametrar

Wikilänkar

De flesta parametrarna kan wikilänkas (exempelvis: titel = [[bok|boktitel]]), men bör generellt endast länkas till en redan existerande wikipediaartikel. Wikilänkade parametrar får inte innehålla några andra parenteser än rundparenteser () — använd inte <>[]{}.

Parameterbeskrivningar

 • efternamn: Författarens efternamn. Wikilänka inte denna parameter, använd författarlänk istället.
  • förnamn: Författarens förnamn, inklusive eventuella titlar och förkortningar (exempelvis Förnamn Mellannamn, Förnamn M. eller Dr. Förnamn M.). Wikilänka inte, använd författarlänk istället.
   • Parametrarna efternamn och förnamn lämpar sig kanske mindre bra för personer vars efternamn normalt skrivs först, som i kinesiskan. Överväg att använda författare istället, och då använda notationen "Efternamn, Förnamn" eller vilken variant som passar tillfället.
  • författarlänk: Titeln på wikipediaartikeln om författaren; artikeln bör redan finnas. Wikilänka inte parametern, då detta sköts automatiskt, och använd den i samband med användning av författare eller förnamn och efternamn.
  • medförfattare: Fullständiga namn på medförfattarna åtskiljda med kommatecken.
   • Huruvida medförfattarnas efternamn ska skrivas först eller ej beror på vilken citationstil som används.
  • eller: författare: Författarens fullständiga namn, gärna med efternamnet först.
 • redaktör: Redaktörens/-ernas namn. Etiketter som (red.) efter namnen måste läggas till på egen hand.
  • Detta fält bör endast användas om bokens författare och redaktör inte är samma person. Om hela boken citeras, och inte enbart en del, använd då författarparametrarna istället, med eventuellt tillägg av (red.) till namnet.
 • övriga: För användning som exempelvis "illustrationer av Nilsson", "övers. Nilsson" eller "Nilsson (övers.)" o dyl.
 • titel: Bokens titel. Detta är den enda parameter som måste anges. Bör endast wikilänkas till existerande wikipediaartikel. Kursiveras ej.
 • url: URL till en resurs på nätet där boken kan hittas. Kan inte användas om bokens titel har wikilänkats.
  • format: Format på internetresursen, exempelvis PDF. HTML förutsätts om inget specificerats.
  • hämtdatum: Fullständigt datum när internetresursen lästes. Bör användas om url angetts.
   • eller: hämtår: Året när resursen lästes; och hämtmånad: Månaden då resursen lästes. Om dag också kan anges, använd hämtdatum istället.
 • upplaga: Om boken getts ut i flera upplagor, ange den du använt.
 • serie: Om boken är del av en serie böcker.
 • origdatum: Fullständigt datum för publiceringen av ursprungsupplagan.
  • eller: origår: Året då ursprungsupplagan gavs ut, och origmånad: Månaden då ursprungsupplagan gavs ut. Om dag också kan anges, använd origdatum istället.
 • datum: Fullständigt datum för bokupplagan som refereras.
  • eller: år: Året då refererad bokupplaga gavs ut, och månad: Månaden då refererad bokupplaga gavs ut. Om dag också kan anges, använd datum istället.
 • utgivare: Utgivare av boken, helst utan företagsinsignia som AB, Ltd etc.
  • utgivningsort: Ursprungsort för publiceringen.
 • språk: Det språk boken är skriven på (svenska kan förutsättas om inte något anges). Ange antingen språkkod eller språknamn, ex. en, fr eller latin. Se ISO 639.
 • isbn: International Standard Book Number såsom 1-111-22222-9. Notera att parametern "isbn", likt alla andra parametrar, måste skrivas med gemener.
 • oclc: Online Computer Library Center-ID-nummer, såsom 3185581
 • doi: Digital object identifier såsom 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • libris: Libris (bibliotekskatalog)-ID-nummer såsom 1410049.
 • id: En unik identifierare, om ingen av ovanstående är applicerbar. Med denna parameter måste typen av identifierare anges, gärna med en mall som exempelvis

{{ISSN}}. Använd om möjligt någon av de specialiserade parametrarna, som länkas automatiskt. (Således, använd inte id=ISBN 1-111-22222-9 längre. Använd isbn=1-111-22222-9 istället.)

 • sid: ss. 13–23: första sidan och valfri sista sida. Denna parameter är för att ange de sidnummer som är relevanta för referensen, inte totala antalet sidor i boken.
 • kapitel: Fullständigt namn på kapitlet som refereras.
  • kapitelurl: URL för kapitlet om tillgängligt på internet.
 • citat: Relevant citat från boken.

Exempel

Endast titel
* {{bokref |titel=Brev från nollpunkten }}
 • Brev från nollpunkten. 
År och titel
* {{bokref |titel=Brev från nollpunkten |år=1996 }}
 • Brev från nollpunkten, 1996. 
Vanlig användning
* {{bokref |förnamn=Peter |efternamn=Englund |författarlänk=Peter Englund |år=1996 |titel=Brev från nollpunkten }}
Vanlig användning med url
* {{bokref |efternamn=Englund |förnamn=Peter |författarlänk=Peter Englund |år=1996 |titel=Brev från nollpunkten: historiska essäer |upplaga=första uppl |url=http://www.peterenglund.com/rattelser.htm |hämtdatum=29 februari 2008 }}
Tre författare, titel med wikilänk, upplaga
* {{bokref |efternamn=Englund |förnamn=Peter |författarlänk=Peter Englund |medförfattare=Ano Nym, U Tan Namn |titel=[[Brev från nollpunkten|Brev från nollpunkten: historiska essäer]] |upplaga=andra revid uppl }}
Datum utan dag, wikilänkad titel och utgivare, isbn, sidhänvisning, utgivningsort
* {{bokref |efternamn=Cordell |förnamn=Bruce R. |medförfattare=Jeff Grubb, David Noonan |år=2001 |månad=september |titel=[[Legend of the Five Rings]] |utgivare=[[Wizards of the Coast]] |utgivningsort=Timbuktu |isbn=0-7869-1850-8 |sid=134-137 }}
Datum för första upplagan, annat språk, illustratör
* {{bokref |efternamn=Bloggs |förnamn=Joe |origår=1463 |år=1974 |titel=Book of Bloggs |upplaga=1st Edition |övriga=illustrerad av Smith |språk=tyska |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=17 februari 2006 }}
 • Bloggs, Joe: Book of Bloggs, [1463] 1974, illustrerad av Smith, 1st Edition (tyska). Hämtat 17 februari 2006. 
Användning av DOI
*{{bokref |efternamn=Mumford |förnamn=David |år=1999 |titel=The Red Book of Varieties and Schemes: Includes the Michigan Lectures (1974) on Curves and Their Jacobians |upplaga=2nd ed. |utgivare=Springer-Verlag |doi=10.1007/b62130 |isbn=354063293X }}
 • Mumford, David: The Red Book of Varieties and Schemes: Includes the Michigan Lectures (1974) on Curves and Their Jacobians, Springer-Verlag, 1999, 2nd ed.. DOI:10.1007/b62130. ISBN 354063293X. 


Se även

Personliga verktyg