Linnés sexualsystem

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Linnés sexualsystem är en systematisk indelning av växtvärldens alla arter grundat på växternas sexualsystem, utarbetat av Carl von Linné, och tar sin utgångspunkt i sexualsystemet och verk av John Ray, Andrea Cesalpino, Joseph Pitton de Tournefort och Sébastien Vaillant. Systematiken lanserades i Systema naturae.

Han utgick från att växter med likartat utseende var mer eller mindre släkt med varandra. Senare tiders undersökningar med DNA-teknik, har emellertid ställt många av Linnés teorier på huvudet. Med DNA som sorteringsbegrepp kan växter med helt olika utseende antas närmare släkt med varandra än växter som liknar varandra mer eller mindre.

Linné urskiljer först av allt två huvudgrupper:

Huvudgrupperna indelas i klasser, och klasserna subindelas i ordningar. Taxonomin använder binomial nomenklatur.

Här följer nu huvudrubrikerna i Linnés sexualsystem.

Innehåll

Fanerogamer

Alla blommor tvåkönade

    Ståndare fria från varandra och från pistillens märke

 • Klass 1, Monandria, 1 ståndare
 • Klass 2, Diandria, 2 ståndare
 • Klass 3, Triandria, 3 ståndare
 • Klass 4, Tetrandria, 4 ståndare
 • Klass 5, Pentandria. 5 ståndare
 • Klass 6, Hexaandria, 6 ståndare
 • Klass 7, Heptandria, 7 ståndare
 • Klass 8, Octandria, 8 ståndare
 • Klass 9, Enneandria, 9 ståndare
 • Klass 10, Decandria, 10 ståndare
(11 ståndare förekommer inte)
 • Klass 11, Dodecandria,12 ståndare
 • Klass 12, Icosandria, flera än 12 ståndare på ett ringformigt fäste, skilt från pistillfästet
 • Klass 13, Polyandria, flera än 12 ståndare, tätt under pistillfästet
 • Klass 14, Didynamica, 4 ståndare, av vilka 2 längre än de andra 2 (tvåväldiga)
 • Klass 15, Tetradynamica, 6 ståndare, av vilka 4 är längre än de andra 2 (fyrväldiga)

    Ståndare förenade med varandra eller med pistillens märke

Ståndarknappar fria
 • Klass 16, Monadelphia, strängar förenade i 1 grupp
 • Klass 17, Diadelphia, strängar förenade i 2 grupper
 • Klass 18, Polyadelphia, strängar förenade i 3 grupper
Ståndarknappar förenade till ett rör
 • Klass 19, Syngenesia
Ståndarknapp fäst på pistillens märke
 • Klass 20, Gynandria

Alla blommor på en viss individ enkönade

    Han- och honblommor på samma individ: sambyggare

 • Klass 21. Monoecia

    Hanblommor och honblommor på olika individer: tvåbyggare

 • Klass 22, Dioecia

    På en och samma individ är somliga blommor tvåkönade, andra enkönade: mångbyggare

 • Klass 23, Polygamia

Kryptogamer

Växter utan ståndare och pistiller

 • Klass 24, Cryptogamia
Personliga verktyg
På andra språk