Kvalitet

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
"Kvalitativ" omdirigerar hit. Se även Kvalitativ metod. För det fonetiska begreppet vokalkvalitet, se klangfärg.

Kvalitet (även kvalité) avser ett värde eller unikhet som ett subjekt eller objekt har i tid och rum, vare sig det gäller konstnärliga verk, produkter (vara, tjänst, person eller kapital) med mera. [källa behövs]

Innehåll

Definitioner

Ny management definierar kvalitet som "en produkts (vara eller tjänst) förmåga att tillfredsställa lagstiftarens krav och helst överträffa, kundernas framtida behov och förväntningar i miljön." [källa behövs] En av de ledande auktoriteterna inom kvalitetsområdet, Dr Edwards Deming, säger att "Quality should be aimed at the needs of the customer, present and future."[källa behövs] Demings kollega Joseph Juran definierade mycket kortfattat kvalitet som "Fitness for use." [källa behövs] En juridiskt sett vanlig men mycket snäv kvalitetsdefinition är "Uppfyllande av ställda krav", vilken inte tar hänsyn till underförstådda förväntningar eller ens rena självklarheter. [källa behövs]

Mått på kvalitet

Som mått på kvalitet brukar man tala om så kallade kvalitetsdimensioner [källa behövs]. Kvalitetsdimensionerna varierar en aning beroende på produkt och de kan också vara nedbrutna på olika nivåer. Exempel på sådana är:

 • Pålitlighet/driftsäkerhet.
 • Prestanda.
 • Säkerhet.
 • Lämplighet för användningsområdet.
 • Servicevänlighet/underhållsbehov.
 • Uppfyllelse av avtal (Leverans i tid, snabb reparation etc).
 • Miljöpåverkan.
 • Skillnader (för och nackdelar) gentemot konkurrerande produkter.
 • Kostnad (både inköp, drift och avveckling).
 • Utseende.

Avseende dimensionerna på tjänst kan dessa ses som:

 • Pålitlighet.
 • Trovärdighet.
 • Tillgänglighet.
 • Kommunikationsförmåga.
 • Tjänstvillighet.
 • Artighet.
 • Inlevelseförmåga.
 • Omgivning.

Kvalitetsteknik

Huvudartikel: Kvalitetsteknik

Kvalitetsteknik är en samlingsbeteckning på de verktyg, metoder och teorier som handlar om hur varu- och tjänsteproducerande organisationer skall kunna nå en hög kvalitet på sina produkter och processer [källa behövs].

Externa länkar

Personliga verktyg