Kjell A. Mattsson

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Kjell Algot Mattsson, född 21 februari 1930 i Skee församling, Göteborgs och Bohus län, är en svensk politiker och landshövding. Han är son till lantbrukaren Mats Mattsson och Anna, född Andersson.

Mattsson gick i Föreningsskola 1953-54, han var innehavare av eget lantbruk från 1959, styrelseordförande i Västerbygdens tidningsförening från 1959, verkställande ledamot i Vette fritidscentrum 1963-73, styrelseordförande i Norrvikens Skofabrik AB 1964-84, styrelseledamot i Skogargården AB från 1971, styrelseordförande i Göteborgskurirens Tidnings AB från 1976 och styrelseledamot i Ortstidningar i Väst AB från 1985.

Kjell A Mattsson var ledamot av länsarbetsnämnden i Göteborgs och Bohus län 1959-76, styrelseledamot av rikspolisstyrelsen från 1973, länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1974-85 och statens planverk 1976-70. Han var ledamot av kommittén för förebyggande av politiska våldsbrott från 1972, av bostadsfinansieringsutredningen 1972-75, radioutredningen 1974-77, konkurrensutredningen 1974-77, länsdemokratiutredningen 1976-82 och dess ordförande 1982 samt utredningen om översyn av miljöskyddslagstiftningen 1976-83, beredningen för turism och rekreation 1977-82 och dess ordförande 1979-82.

Mattsson var ordförande för SLU i Skee 1950-53 och för SLU i Bohuslän 1954-59, ledamot av förbundsstyrelsen 1958-62, ordförande för centerpartiet i Skee 1954-75 och styrelseledamot i partidistriktet Bohuslän från 1954 och dess ordförande 1977. Mattsson satt i kommunalfullmäktig i Vette 1959-66, ordförande i kommunalnämnden 1955-66, ledamot av lönenämnden 1956-66, dess ordförande 1958-66, polisnämnden 1957-65 och familjebidragsnämnden 1960-66, stadsfullmäktige i Strömstad 1967-70, ordförande i drätselkammaren 1967-70, ledamot av trafiknämnden 1966-70

Mattsson var ordförande i fritidsboendekommittén 1978-82 och utredningen om den statliga rekreations och turistpolitiken 1982-83, ledamot av beredningen om en plan för vattenkraftens utbyggnad 1982-83 och bostadskommittén från 1983, ordförande kommunförbundets länsavdelning i Göteborgs och Bohus län 1968-82, ordförande i stiftelsen Bohusturist 1983-85 samt landstingsledamot för Göteborgs och Bohus län från 1959 och ordförande i näringsnämnden 1970-82.

Mattsson lämnade riksdagen 1987 för att tillträda som generaldirektör och chef för Fiskeristyrelsen. År 1989 utsågs Kjell A Mattsson till landshövding i Göteborgs och Bohus län, en post han innehade fram till sin pensionering 1995.

Kjell A Mattson blev styrelseordförande vid Chalmers när denna blev stiftelsehögskola 1994 och innehade detta uppdrag till årskiftet 1996/97, då en ny ordförande utsågs.[1]

Referenser

Noter

  1. Chalmers.se

Källor

  • Fakta om folkvalda: Riksdagen 1985-1988, utgiven av Riksdagens förvaltningskontor, Stockholm 1986 ISSN 0283-4251 s. 195-196
Personliga verktyg