Jägermeister

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Utvalda artiklar · Utmärkta artiklar · Bra artiklar · Rekommenderade artiklar · Utmärkta listor · Utmärkta portaler · Utvalda bilder

Utvalda artiklar står för det bästa av Wikipedia, och dessa artiklar är indelade i bra och utmärkta artiklar. Den här sidan listar de kriterier som varje utvald artikel bör uppfylla. Nomineringar till utvalda artiklar görs på Rilpedia:Artikelnomineringar.

 • En av orsakerna till att Wikipedias användare får nominera och rösta på artiklar som de tycker är särskilt bra, är att de utvalda artiklarna visas upp på huvudsidan. Därmed blir de något av det första som nya läsare av Wikipedia ser. De blir med andra ord levande reklam för hur ett fritt uppslagsverk fungerar, och för att att Wikipedia faktiskt kan vara så bra som vi vill att det ska vara.
 • En annan orsak är att de utvalda artiklarna blir en ledstjärna för det fortsatta arbetet. Om den första artikeln en ny användare ser är allsidig, fyllig och har relevanta bilder —- som man dessutom får kopiera fritt —- då kanske användaren fortsätter att använda encyklopedin och vill kanske också bidra själv.
 • En tredje och mer jordnära orsak, är att det är kul som användare. Det är verkligen givande att tillsammans med andra göra en artikel så bra att andra användare vill utse den bland de artiklar som anses hålla högst kvalitet av alla inom den största svenska encyklopedin genom tiderna.

Kriterier

Innehåll

En rekommenderad artikel ...

 1. ...saknar åtgärdsmallar.
 2. ...ger sammanhang, se Rilpedia:Skriv ut det självklara.
 3. ...täcker in det viktigaste inom området.
 4. ...har ett korrekt språk utan stav- eller grammatikfel.
 5. ...ingår i wikistrukturen med wikilänkar, interwikilänkar och kategorier.
 6. ...innehåller åtminstone en summarisk källförteckning.
 7. ...har klarlagd upphovsrättsstatus för alla bilder som finns. En artikel helt utan bilder kan väljas till rekommenderad eller bra.

En bra artikel skall dessutom ...

 1. ...ha en inledning som är tillräckligt kortfattad men koncis nog för att man snabbt ska kunna få en överblick av ämnet.
 2. ...innehålla korrekta och balanserade fakta om ämnets förväntade aspekter.
 3. ...behandla omstridda fakta på ett neutralt sätt med noggrant urval av referenser.
 4. ...i huvudsak bygga på moderna, trovärdiga och auktoritativa källor (se Rilpedia:Pålitliga källor).
 5. ...ha en disposition med underrubriker och innehållsförteckning.

Utöver ovanstående, är en utmärkt artikel dessutom...

 1. ...uttömmande, den saknar inga större faktauppgifter.
 2. ... skriven med ett genomarbetat språk, det vill säga
  • ...a) fackuttryck ska länkas, och inte användas mer än nödvändigt.
  • ...b) språket ska vara modernt, utan ålderdomliga stavnings- eller böjningsformer.
  • ...c) meningsbyggnaden ska vara korrekt och förståelig.
  • ...d) språket är av professionell standard. Se vidare Rilpedia:Språklig stil.
 3. ...stabil: den är inte föremål för redigeringskrig och dess innehåll ändras inte anmärkningsvärt från dag till dag.
 4. ...illustrerad med relevanta bilder för artikeln. Bilderna ska vara av god kvalitet och rätt beskurna. Bildernas upphovsrättsstatus (licens) ska vara helt klargjord.
 5. ...försedd med en fungerande layout utan överlappningar eller andra problem.

En utmärkt portal...

 • ...innehåller inga felaktiga uppgifter.
 • ...täcker det område som portalen avser på ett intressant sätt.
 • ...är attraktiv och innehåller inga tekniska problem.
 • ...är ergonomisk konstruerad på så sätt att sidan är både lättläslig och användbar.
 • ...är illustrerad och ha bilder med helt klarlagd upphovsrätt.

En utmärkt lista...

 • ...innehåller inga felaktiga uppgifter.
 • ...har en inledning som sammanfattar ämnet.
 • ...är attraktiv och innehåller inga tekniska problem.
 • ...bygger i huvudsak på moderna, trovärdiga och auktoritativa källor (se Rilpedia:Pålitliga källor).
 • ...är i huvudsak illustrerad och har bilder med helt klarlagd upphovsrätt.
 • ...täcker hela det berörda ämnet.


Funderingar

 • Är mängden röda länkar ett mått på en artikels kvalitet - i så fall på vilket sätt? Ska ett visst mått av röda länkar diskvalificera en artikel från att röstas fram? Är många blå länkar som leder till stubb-artiklar att föredra? Vi lägger ju vår röst på den artikel som är nominerad - och inte på länkade underartiklar.
 • Stubbar kan knappast bli utmärkta artiklar, men måste utmärkta artiklar vara jättelånga? I vad mån är längd ett bra mått på kvalitet? Måste en artikel täcka precis "hela" ett ämne inklusive dess historia?
 • "Enkla" ämnen, som i sig är okontroversiella, är enklare att skapa en okontroversiell artikel om. Bör man ge extra pluspoäng för något svårare ämnen, där man lyckats balansera olika teorier och ståndpunkter?
 • Hur många utmärkta eller bra artiklar är ett rimligt antal på svenskspråkiga Wikipedia? Är vi för ivriga att nominera artiklar, bara för att få fler artiklar på utmärkta eller bra artiklar-listan? Eller finns det för få artiklar som är framröstade till bra eller utmärkta?
 • Är det bra att välja nya artiklar? Bör en artikel som nyligen blivit rejält uppfräschad kunna bli nominerad eller behövs det en viloperiod?
 • Hur ser man på innehållets relevans för ämnet, på sidospår och utvikningar?
 • Ska alla utmärkta artiklar vara läsbara även för personer utan kunskaper i ämnet, eller räcker det med att ord och begrepp förklaras om man klickar på länkarna?


Se även

Personliga verktyg