Interaktion

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Se växelverkan för den fysikaliska termen.

Interaktion är samverkan, samspel; process där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra. Påverkan kan förmedlas via språk, gester, handlande, symboler etc. Interaktion kan även förekomma mellan människa och maskin som till exempel i datorspel.Det kan även vara en social interaktion, möten mellan människor. Kontakten mellan företag i ett företagsnätverk är också en sorts interaktion.

Inom medicin innebär interaktion hur ett läkemedel påverkar ett annat. Då många patienter har flera läkemedel, är det mycket viktigt att känna till detta, innan ett läkemedel kan kombineras med ett annat.

Se även

Socialpsykologi

  • Wiktionary small.svg Se även ordet "interaktion" på svenskspråkiga Wiktionary.
Personliga verktyg