Ideell upphovsrätt

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Ideell upphovsrätt kallas respekträtten och paternitetsrätten.

Med respekträtt kallas i svensk rätt den del av upphovsrätten, som innebär att upphovsmannen har rätt slippa bli kränkt medelst sina egna verk. Verket får sålunda "icke ändras så, att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränkes; ej heller må verket göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är på angivet sätt kränkande för upphovsmannen". En kränkning av upphovsmannens konstnärliga egenart innebär, enligt lagförarbetena, att man "kränker hans personlighet, sådan den kommit till uttryck i verket". Rätten framgår av 3 § andra stycket upphovsrättslagen, och kan enligt samma paragraf endast eftergivas "såvitt angår en till art och omfattning begränsad användning av verket."

Med paternitetsrätt eller namngivningsrätt kallas i svensk rätt den del av upphovsrätten, som innebär att upphovsmannen har rätt att bli namngiven då dennes verk används. Rätten framgår av 3 § första stycket upphovsrättslagen, och kan enligt samma paragraf endast eftergivas "såvitt angår en till art och omfattning begränsad användning av verket."

Personliga verktyg