Homologi

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Homologi är ett evolutionärt begrepp för att beskriva att specifika morfologa och genetiska karaktärer hos olika organismer har samma ursprung. All systematik och alla fylogenier (hypoteser om släktskap) bygger på att man beskriver homologier hos olika organsimer.

Ett exempel på en homologi är människans arm och vingarna hos fåglar. Två delar hos olika organismer som har samma evolutionära ursprung. Till skillnad mot en analogi, där två delar kan se likartade ut och ha samma funktion, men de har inte samma evolutionära ursprung, till exempel vingarna hos fåglar och fjärilar. Motsvarande förändrigar finns också i våra gener.

Inom genetiken delar har man definierat två olika sorters homologier; paraloger samt ortologer. Ortologer är sådana gener som har separerats genom artbildning, och det är därför sannolikt att deras funktion också har bevarats i de olika arterna. Paraloger däremot är gener som uppstått genom genduplikation och sådana gener behöver inte ha likartad funktion. Någon av generna kan genomgå mutationer eftersom det fortfarande finns en intakt version. Inom molekylärbiologin kan till exempel hävda att två proteiner är homologa om de har så pass stark likhet i en linjering eller i en superpositionering av deras tredimensionella strukturer att det finns skäl att tro att de har utvecklats (se evolution) från samma ursprungsprotein.

Se även

Personliga verktyg