Hackare

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif


För filmen, se Hackers (film).

En hackare (engelska hacker) är en datorentusiast med stort intresse av att få en fullständig förståelse av tekniska system, t ex datorutrustning. Termen skiljer sig från crackare, som arbetar med att ta sig förbi säkerhetssystem inom datorvärlden.

Ordet hacker började användas vid Massachusetts Institute of Technology, MIT, för att beskriva personer som förstod sig på universitetets allt mer komplexa modelljärnväg. Att göra en liten ändring i denna kallades för ett hack. En hackare är således en person som utför hack.

I dag beskriver termen främst personer som excellerar i programmering och som vetgirigt tar till sig program- och hårdvara. En hackare använder sina kunskaper till att skaffa ny, icke tillgänglig information om ett system. Genom att analysera eller manipulera systemet försöker hackaren förstå och få kunskap om hur det beter sig. Hackning innefattar metoder som reverse engineering, disassemblering och dekompilering. En hackares verktyg består bland annat av en hexeditor och en disassemblator, men ofta krävs det att hackaren skriver egna verktyg för att underlätta ett hack.

Att hacka kräver kunskaper om hur datorer är uppbyggda och arbetar med data. Detta leder till att många antar att en hackare och en person med stora kunskaper om datorer är desamma.

Från ordet hackare kommer verbet hacka. Det används ofta i betydelsen programmera eller lösa problem.

Innehåll

Hackare och crackare

Se även Crackare.

En hackare är inte detsamma som en crackare. En crackare arbetar med att ta sig förbi olika former av säkerhetsspärrar i datorsystem. Det kan handla om att ta sig in i ett nätverk eller bryta kopieringsskydd. En crackares verksamhet kan vara både laglig och olaglig. En laglig crackare kan till exempel arbeta med att granska ett säkerhetssystem i syfte att hitta brister åt en uppdragsgivare.

Vissa crackare är dock även hackare. Ett exempel på exponering av hackare med betoning på crackare är science fiction-filmen War Games (1983).

Hackare som crackar andras datorsystem får också extremt mycket mer exponering i media. Hackare som crackar program gör ständigt reklam om sig under sin handle, för att få erkännande hos andra crackare, och vanliga användare. Sammantaget exponeras hackaren som också är crackare extremt mycket mer i media, än den som enbart hackar. Även om hackare som inte sysslar med cracking är betydligt fler till antalet, får de ingen uppmärksamhet då det de utför oftast är helt lagligt. Detta har lett till att de som inte är insatta i scenen inte kan förstå skillnaden.

Hackare och ingenjörer

Se även Ingenjör.

Hackarens och ingenjörens roll har flera beröringspunkter och överlappar delvis varandra, men de har också flera skillnader. Båda skaffar sig djuplodande kunskaper inom teknik och söker kreativa och innovativa användningsområden för tekniken. Skillnader finns dock i identiteten; ingenjören studerar naturens och matematikens lagar för att kunna konstruera nya system. Hackaren, däremot, utforskar nyfiket befintliga system och kan använda dessa på nya sätt. Tänk dig telefonnätet som exempel: Ingenjörens problem är hur samtal ska kunna kopplas mellan olika abonnenter. Hackaren funderar då på vad telefonsystemet kan göra förutom att koppla samtal med abonnenter.

Hackarens motivation är alltså i grunden en nyfikenhet över befintliga systems oanade möjligheter, medan ingenjören drivs av behovet av nya system. Det betyder inte att verktygen behöver skilja sig åt; båda använder sig av discipliner som matematik, logik, elektronik och mjukvaru-utveckling.

Se även

Externa länkar

(engelska), en tämligen utförlig ordbok som beskriver hackerkulturen med anor från MIT, underhålls idag av Eric S. Raymond med assistans från Guy Steele.

(engelska), MIT:s modelljärnvägsklubbs definition på hacker.

Personliga verktyg