Hämnd

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Hämnd, missgärning motiverad av en tidigare, liknande, missgärning mot den som utför hämnden eller en anhörig till denne. Syftet är dels rationellt (avskräckning och inkapacitering). Det kan också vara känslomässigt; många människor har någon form av nedärvda hämndinstinkter, dock har västerländska samhällen sedan 1800-talet gått från fokus på hämnd och straff, till vård och rehailitering av brottslingar.

Hämnd är mest utbrett i de kulturer och subkulturer som står utanför det nationella rättsväsendet, och utförs ofta av en medlem av samma familj, släkt eller folkgrupp. Hämnd kan vara nödvändig för att upprätthålla gruppens heder. I ett samhälle utan formellt straffsystem är självhämnden enda sättet att straffa missgärningar. Den som inte vill eller kan straffa någon själv, eller får hjälp med det blir rättslös i ett sådant samhälle. Därför är hedern inom sin släkt så viktig inom sådana samhällen.

I vissa fall kan hämnd utvecklas till destruktiva kedjereaktioner som blodshämnd och vendetta. Lösningen på det är att hela samhället gemensamt hämnas, då kan den enskilde eller dennes släkt inte hämnas tillbaka. I princip alltså en lagstiftning och domare.

Många system för straffrätt har haft karaktär av hämnd, ofta för att tillgodose pöbelns känslor.

Inom säkerhetspolitiken finns vedergällning, som är en formaliserad variant av hämnd.

Se även

Personliga verktyg