Gramfärgning

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Grampositiv mjältbrandsbakterie (purpurfärgade stavar) i prov från cerebrospinalvätska. Övriga celler är vita blodkroppar)
Principskiss av en grampositiv (överst) respektive gramnegativ (nederst) bakterie. Grampositiv bakterie: 1-cellmembran, 2-cellvägg med tjockt peptidoglykanskikt, 3-periplasma. Gramnegativ bakterie: 4-cellmembran, 5-cellvägg, 6-yttre membran med lipopolysackarid, 7-periplasma.

Gramfärgning kallas den procedur då en bakterie färgas med en speciell typ av färg som kallas för kristallviolett. Gramfärgningen är det enklaste sättet varigenom bakterier klassificeras: en gramnegativ (ofta förkortat G-) bakterie färgas inte in medan en grampositiv (G+) färgas in. Gramfärgning är också ett led i identifiering av okända bakterieprov, exempelvis i samband med en infektionssjukdom.

Proceduren är indelad i fem steg:

 1. Fixering av bakterien på glasplatta
 2. Infärgning med gentiana
 3. Sköljning med jod
 4. Sköljning med vatten och därefter alkohol.
 5. Sköljning med motfärgningsvätska, t.ex safranin.

Anledningen till att bakterierna tar åt sig färg på detta sätt är att de har en skillnad i uppbyggnaden av sina cellväggar. Grampositiva bakterier har en tjockare cellvägg bestående av flera skikt av peptidoglykan, innehåller teikonsyra och saknar lipopolysackarid (LPS). En gramnegativ bakterie däremot har LPS i sitt andra cellmembran utanför peptidoglykanskiktet (peptidoglykanet och det andra cellmembranet kan ses som bakteriens cellvägg) som är tunnare än hos grampositiva bakterier. Då man sköljer bakterierna med alkohol, tappar de gramnegativa den violetta färgen, eftersom cellväggen har en hög halt av lipider som löses upp av alkoholen, och behöver därför färgas in med en kontrastfärg t.ex. safranin. De grampositiva bakterierna påverkas inte av alkoholen eftersom lipidinnehållet i deras cellväggar är obetydligt. Det sker en dehydrering av cellväggen och porstorleken i cellhöljet minskar och bakterien behåller därför det violetta färgkomplexet.

Exempel på grampositiva bakteriesläkten:

 1. Bacillus
 2. Lactobacillus
 3. Streptococcus

Exempel på gramnegativa släkten:

 1. Enterobacter
 2. Escherichia
 3. Pseudomonas
 4. Salmonella
Personliga verktyg