Frosta härad

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Frosta härad i Skåne
Frosta häradsvapen

Frosta härad var ett härad beläget i dåvarande Malmöhus län. Tingsplats var Hörby.

Häradsvapnet, med anor från tidigt 1500-tal, fastställdes formellt av Kungl. Maj:t den 5 mars 1948: "I fält av silver ett uppskjutande blått standar med tre tungor, belagt med ett genomgående kors, som i varje vinkel är åtföljt av en femuddig stjärna, allt av guld och med blå stång". Ursprungligen fanns texten "Konung Christian till Frosta Härad" på vapnet och konungen som åsyftas är Christian II. Av förklarliga skäl finns texten inte med längre.

Vapnet finns på den fana, som förvaras på Hörby museum, och som användes då häradsborna deltog i bondetåget 1914. Fanan är fäst på en lång, blå stång på vilken är fäst en silverskylt med texten Buren under bondetåget 6/2 1914. Skänkt af grefvinnan Anna Bonde, Bosjökloster. På fanans baksida står: Så följoms vi åt som redlige Män, Slå fienden tills ej käft är igen.

Häradets namn kommer av personnamnet Froste.
Frosta härads socknar

Frosta härad omfattade följande socknar:

Externa länkar

Frosta härads hembygdsförening

Källor

  • Frostabygden 2000. Frosta härads hembygdsförening.


Personliga verktyg
På andra språk