Fredag

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

När du upptäcker en artikel av tveksam kvalitet, märk den med lämplig KK-mall ur listan nedan. Brukligt är att lägga in mallen på artikelns första rad.
( Efter att artikeln blir märkt med en sådan mall kommer den automatiskt in i rätt kategori, för vidare genomgång.)


{{faktakoll}} - artiklar med osäkert faktainnehåll

{{ickewiki}} - artiklar utan ordentlig wikikodning

{{kvalitetskontroll|brist}} - artiklar med identifierade brister i encyklopedisk stil eller struktur

{{omstridd}} - artiklar med osäker objektivitet

{{plagiat}} - artiklar som är misstänkta upphovsrättsbrott

    • Lägg in länken till källan i mallen - {{plagiat|url=http://www.sidansomkopierats.html}}.

{{språkvård}} - artiklar med tveksamt språk, alternativt artiklar som behöver översättas

{{städas}} - artiklar i stort behov av städning, det vill säga fix av disposition, större behov av språkputs, wikifiering, och upprensning av irrelevant eller duplicerad info

{{ugglanspråk}} - ej bearbetade Ugglan-artiklar, eller andra artiklar med ålderdomligt språkbruk

{{Relevanskontroll}} för artiklar där det är tveksamt om de bör stå med i ett uppslagsverk. Se även Rilpedia:Relevanskriterier.

För artiklar som inte passar in i ovanstående mallar, eller passar in i flera av dem, använd mallen: {{kvalitetskontroll}}. Då samtliga artiklar hamnar i Kategori:Kvalitetskontroll med underkategorier, finns det inte någon anledning att lista dem på den här sidan.

OBS! Diskussioner om ev. kvalitetsbrist förs på artikelns diskussionssida! Ange ALLTID anledning till anmälan. KK-mallar som ej motiveras tas bort såvida anledningen till KK-märkning inte är uppenbar.

  • På denna sida ska endast grupper av artiklar anmälas, enstaka artiklar behöver enbart märkas med korrekt mall.

Innehåll

Problem med grupper av artiklar

Korta artiklar

Alla de kortaste artiklarna behöver ses över. (Se även Kategori:Stubbar.)

Gamla artiklar

Även de äldsta artiklarna behöver ses över.

Olänkade sidor

Sidor som inte innehåller några wikilänkar är allt som oftast i behov av en genomgång.

Tabell

Kvalitetskontroll Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Totalt
11 december 134 35 65 92 192 134 0 652
18 december 130 33 62 86 169 168 0 648
28 december 125 30 55 75 138 222 0 645
1 januari 112 30 52 74 124 242 5 639

Se även

Personliga verktyg