Fluorescens

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Fluorescerande mineral i UV-belysning

Fluorescens är en process, där en atom eller molekyl först exciteras genom absorption av ett ljuskvantum (en foton). Vid excitationen hamnar atomen eller molekylen på en högre energinivå. Sedan avger atomen eller molekylen i sin tur energin i form av ljus med längre våglängd (mindre energi) än det absorberade ljuset. För att återgå till grundnivån avger atomen eller molekylen resten av energin som vibrations- eller värmeenergi. Fluorescens har fått sitt namn från mineralet fluorit, som består av kalciumfluorid och uppvisar detta fenomen.

Många material fluorescerar när de utsätts för ultraviolett strålning. Det innebär att ljuset vid reflexionen utsätts för en frekvensomvandling så att det reflekterade ljuset får en större våglängd än det infallande och därmed kommer inom det frekvensområde, som det mänskliga ögat kan detektera (våglängden ökar).

Tillämpningar

  • Den elektriska urladdningen i vanliga lysrör ger initialt upphov till huvudsakligen UV-strålning. Röret har på insidan skikt (lyspulver) som frekvenstransponerar UV-strålningen. Olika ämnen ändrar frekvensen olika mycket, så att det utsända ljuset får en kulör, som bestäms av lyspulvrets art. Genom att blanda olika slags lyspulver kan man ge olika karaktär hos det resulterande ljuset, som blir ett bandspektrum.
  • Tryckfärger för sedlar tillförs lyspulver. Om vissa av sedelns färger är tryckta med sådan specialpreparerad tryckfärg fluoreserar sedeln i speciella mönster om den belyses med UV-ljus. I vanlig belysning syns detta säkerhetstryck inte alls. Eftersom detta tryckförfarande är teknisk komplicerat är det svårt för sedelförfalskare att korrekt efterlikna det äkta trycket. Man kan därför lätt skilja falska sedlar från äkta genom att betrakta dem i UV-belysning.
  • Somliga mineraler har fluorecerande komponenter, andra inte. Härigenom kan man genom att betrakta en sten i UV-belysning få hjälp med bergartbestämningen.
  • Automatisk brevsortering kan göras genom att man med fluoreserande färg förser kuvertet med en streckkod med adressinformation, som kan avläsas i ultraviolett belysning utan att störas av annat som kan finnas markerat på kuvertet.
  • Tvättmedel brukar tillföras s k optiska vitmedel för att tvättgodset ska se renare ut än det egentligen är. Man utnyttjar då att soljuset innehåller även ultravioletta komponenter utöver det vanliga ljuset.
  • nattklubbar och liknande med dämpad belysning använder man dessutom ultraviolett belysning. Gästernas vita skjortor och annat lyser då effektfullt. Även människors tänder fluorecerar i UV-belysning.
  • Tavelförfalskningar kan ibland avslöjas i UV-belysning, om förfalskaren använder andra färger, än de som man vet att originalkonstnären använder. Reparationer, som är så gott som oupptäckbara i vanlig belysning, syns mycket tydligt i UV-belysning, om färgen i reparationen har annan kemisk sammansättning, och sålunda annan fluorescens än den omgivande målningen.
Personliga verktyg