Embryo

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Fil:Cell differentiation.gif
Embryogena celler delar sig i flera olika celltyper. Bild från NCBI.

Embryo är ett barn eller en unge i tidigt utvecklingsstadium. Hos människa räknas i allmänhet det blivande barnet som ett embryo mellan andra och åttonde graviditetsveckan. Rent biologiskt brukar ett embryo definieras som stadiet från den befruktade cellen, zygoten, till kläckning eller födelse. Ett embryos bildning och utveckling kallas embryogenes.

Under embryots tidiga utveckling (dag 16) sker en uppdelning i de tre groddbladen ektoderm, mesoderm och endoderm.

De två celltyperna epiblaster och hypoblaster befinner sig centralt i embryot. Delar av epiblasterna kommer att genomgå en mesenkymal transition varvid de ändrar karaktär och börjar vandra in och fylla ut ett utrymme mella epiblasterna och hypoblasterna. Detta medför att tre lager av olika karaktär bildas. Dessa kommer senare att ge upphov till olika celltyper i fostret. Endodermet blir de epiteliala delarna av t ex: trechea, broncherna, lungorna, lever, urinblåsan o s v. Mesodermet blir allt som kan betraktas som bindväv såsom muskler och ben och ektoderm blir hud, ögats lins, nerver m m.

Se även


Personliga verktyg