Ekonomisk plan

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

En ekonomisk plan visar en ekonomisk och teknisk beskrivning av en förenings (tex. en bostadsrättsförening) verksamhet under en längre period.

En ekonomisk plan för en bostadsrättsförening sträcker sig över en period på 11 år. Innan en bostadsrättsförening får upplåta lägenheter med bostadsrätt måste föreningen upprätta en ekonomisk plan och registrera den hos Bolagsverket. Ekonomisk plan måste granskas av intygsgivare behörig av Boverket. Här finns också en förteckning över lägenheterna och dess insats. Den ekonomiska planen är offentlig och kan vid behov beställas från bolagsverket. Sker förändringar av väsentlig betydelse skall en ny ekonomisk plan upprättas. I de allra flesta föreningar har endast den ursprungliga ekonomiska planen upprättats. Om Bostadsrättsföreningen har köpt sin fastighet med ett köpeavtal anses det att föreningens slutkostnad är känd. Då behövs ingen insatssäkerhet för att föreningen skall få tillstånd att upplåta bostadsrätt. Om föreningen har ett entraprenadavtal som beskriver vad föreningen har beställt är inte slutkostnaden känd och då behövs konsumentskyddet insatsgaranti för att Bolagsverket skall ge tillståndet. I en entreprenad har nästan alltid entreprenören rätt att få ersättning för vissa kostnadsökningar som denne inte kan råda över som till exempel ändrad moms eller kommunala avgifter. Dessutom kan entreprenören gå i konkurs och då får alltid föreningen en annan kjostnad för att upphandla entreprenadean av en annan entreprenör.

Personliga verktyg